CARMEN

Carpathian Modernized Energy Network – PCI Smart Grid Initiative

Denumirea CARMEN – Carpathian Modernized Energy Network reflectă obiectivul principal al proiectului de a moderniza infrastructura existentă de distribuție în scopul tranziției către cerințele Smart Grid. Proiectul CARMEN vizează îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților deserviți cu respectarea standardelor de performanță a serviciului de distribuție prin modernizarea infrastructurii existente, în vederea atingerii obiectivelor naționale și europene privind decarbonizarea, digitalizarea și interconectarea sistemului energetic.

Promotorul Proiectului: Delgaz Grid

Partenerii Proiectului: C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.

Aria de implementare: România-Ungaria

Perioada de implementare: 2023-2028

Valoarea estimată: TBD

Proiectul CARMEN a primit aprobarea finală privind includerea pe Lista 5 a Proiectelor de Interes Comun a Uniunii Europene.