Reguli de
siguranță

Utilizaţi în siguranţă instalaţiile de gaze naturale:

 1. Nu lăsaţi focul nesupravegheat;
 2. Aerisiţi încăperile înainte de aprinderea focului;
 3. Nu obturaţi canalul de fum;
 4. Verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece;
 5. Efectuaţi verificarea instalaţiei de utilizare o dată la doi ani și revizia tehnică o dată la zece ani, cu personal autorizat;
 6. Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă;
 7. Nu interveniţi asupra contorului de gaze naturale;
 8. Nu folosiţi improvizații, ele sunt un pericol permanent de explozii ce pot genera pierderi materiale şi chiar umane;
 9. Orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar de personal autorizat;

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?

 1. Nu intraţi în panică!
 2. Nu acționați întrerupătoarele electrice şi evitaţi folosirea telefoanelor mobile!
 3. Deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
 4. Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 5. Evacuaţi imediat încăperea sau clădirea!
 6. Închideţi robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
 7. Apelaţi imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgenţă!

Utilizaţi în siguranţă instalaţiile de energie electrică:

 1. Nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;
 2. Nu interveniţi asupra contorului de energie electrică;
 3. Orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi doar de personal autorizat;
 4. Intervenţiile persoanelor neavizate în reţeaua de distribuţie a energiei electrice este strict interzisă si reprezintă risc major de accidente fatale;
 5. Utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă;
 6. Instalaţi şi utilizaţi aparatură electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;
 7. Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;
 8. Nu utilizaţi receptoare electrice neomologate;
 9. Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de apă – majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
 10. Nu executaţi lucrări de construcţii sau săpături, nu înfiinţaţi plantaţii şi nu depozitaţi materiale în vecinătatea reţelelor de distribuţie fără aviz din partea companiei noastre;
 11. Nu tăiați singuri copacii care se află în aproprierea unor stâlpi de electricitate. Nu culegeți fructele, dacă pomul este în contact cu linia electrică. Apelați la personal calificat;
 12. Citiți și respectaţi indicaţiile inscripţiilor de avertizare amplasate pe instalaţiile de distribuţie;
 13. Nu aruncaţi obiecte peste reţelele electrice de distribuţie şi nu interveniţi asupra acestora;
 14. Nu deterioraţi construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi avertizare aferente reţelelor electrice de distribuţie;
 15. Nu limitaţi şi nu îngrădiţi accesul angajaţilor noştri la instalaţiile de distribuţie prin execuţia unor lucrări în proximitatea acestora;
 16. Nu interveniţi, nu forţaţi blocajele instalaţiilor electrice;
 17. Nu atingeţi stâlpii, nici conductoarele (firele) căzute la pământ;
 18. Nu atingeţi tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuţie;
 19. Nu vă urcaţi pe stâlpii liniilor electrice aeriene;
 20. Nu manevraţi obiecte metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;
 21. Nu manevraţi unelte de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;
 22. Nu încercaţi sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie;
 23. Construcţiile ilegale în vecinătatea reţelelor de energie electrică prezintă un risc major;
 24. Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma instalațiilor electrice;