Activitatea Centrelor de Relații cu Publicul se desfășoară exclusiv online și telefonic. Află mai multe aici!

Documente de
interes public

Proceduri

Procedura privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică.

Procedura stabileste cerintele si responsabilitatile, privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor masurate de energie electrica, potrivit cu desfasurarea activitatilor operatorului de masurare si operatorului de retea, cu evidentierea mecanismelor de verificare aferente operatiunilor derulate, in conformitate cu ordinul ANRE 93/16.05.2018. Descarcă

Procedura privind instrumentarea cazurilor de consum neautorizat de energie electrică

Procedura stabileşte modul de analiză şi de instrumentare a notelor de constatare (NC) privitoare la intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie şi de contorizare ale companiei noastre şi/sau de suspiciune de sustragere de energie electrică. Descarcă

Procedura privind recuperarea de energie electrică din grupuri de măsurare defecte

Procedura stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere: a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului; b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare. Descarcă

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată cu Ordinul președintelui ANRE nr. 177 din 16 decembrie 2015

Publicat în Monitorul Oficial nr. 971 din 29 decembrie 2015 Descarcă

Procedură privind stabilirea curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică

Prezenta metodologie are drept scop stabilirea etapelor care trebuie parcurse pentru determinarea consumurilor de referință și respectiv a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care doresc să participe activ, pe o piață de energie electrică, individual sau prin agregare, în conformitate cu Ordinul ANRE 146 / 17.07.2020. Descarcă

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro