Documente de
interes public

Proceduri

Instrucțiuni de calcul în vederea recuperării consumului de gaze naturale la mijloacele de măsurare și conversie defecte

Instrucțiunea descrie modul în care Delgaz Grid recalculează volumele de gaze nemăsurate de mijloacele de măsură și conversie defecte și stabilește responsabilitățile entităților implicate în proces. Descarcă

Procedura privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică.

Procedura stabileste cerintele si responsabilitatile, privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor masurate de energie electrica, potrivit cu desfasurarea activitatilor operatorului de masurare si operatorului de retea, cu evidentierea mecanismelor de verificare aferente operatiunilor derulate, in conformitate cu ordinul ANRE 93/16.05.2018. Descarcă

Procedura privind instrumentarea cazurilor de consum neautorizat de energie electrică

Procedura stabileşte modul de analiză şi de instrumentare a notelor de constatare (NC) privitoare la intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie şi de contorizare ale companiei noastre şi/sau de suspiciune de sustragere de energie electrică. Descarcă

Procedura de recuperare a energiei electrice în cazurile de înregistrare eronată/ neînregistrare a energie electrice

Procedura stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere: a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului; b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare. Descarcă

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată cu Ordinul președintelui ANRE nr. 177 din 16 decembrie 2015

Publicat în Monitorul Oficial nr. 971 din 29 decembrie 2015 Descarcă

Procedură privind stabilirea curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică

Prezenta metodologie are drept scop stabilirea etapelor care trebuie parcurse pentru determinarea consumurilor de referință și respectiv a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care doresc să participe activ, pe o piață de energie electrică, individual sau prin agregare, în conformitate cu Ordinul ANRE 146 / 17.07.2020. Descarcă

Procedura internă privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor de investiţii necesare racordării noilor clienți

Procedura internă privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor de investiţii necesare racordării noilor clienți, conform Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 178/14.10.2020. Descarcă