Documente de
interes public

Proceduri

Procedura privind instrumentarea cazurilor de consum neautorizat de energie electrică

Procedura stabileşte modul de analiză şi de instrumentare a notelor de constatare (NC) privitoare la intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie şi de contorizare ale companiei noastre şi/sau de suspiciune de sustragere de energie electrică. Descarcă

Procedura privind recuperarea de energie electrică din grupuri de măsurare defecte

Procedura stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere: a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului; b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare. Descarcă

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, aprobată cu Ordinul președintelui ANRE nr. 177 din 16 decembrie 2015

Publicat în Monitorul Oficial nr. 971 din 29 decembrie 2015 Descarcă

Rapoarte

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem a gazelor naturale

  1. Trimestrul IV / 2018
  2. Trimestrul III / 2018
  3. Trimestrul II / 2018
  4. Trimestrul I / 2018
  5. Trimestrul IV / 2017
  6. Trimestrul III / 2017
  7. Trimestrul II / 2017
  8. Trimestrul I / 2017

Întreruperi planificate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru anul gazier 01.10.2018 - 30.09.2019

  1. Evidența întreruperilor