Activitatea Centrelor de Relații cu Publicul se desfășoară exclusiv online și telefonic. Află mai multe aici!

Anunțuri
de mediu

25 Septembrie 2020, localitatea Caransebeș, jud. Caras-Severin

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă și îmbunătățire tehnologică, amplasat în judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeș, str. Nicolae Perescu, Laurențiu Iancu, (fosta Subdeal), Traian Doda, G-ral M. Trapsa, Str. Gradinilor, CF 41828, 41749, 41341, 41760, 41633, 41353, 41358, 41830 .

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni —joi, între orele 08˚-15˚ și vineri, între orele 08˚ - 13˚, și la sediul DELGAZ GRID SA, B-dul Pandurilor , Nr.42, loc.Târgu- Mureș, în zilele de luni-vineri, între orele 09 ˚-17:30˚ (persoană contact Bacanu Cristian Daniel-0725 609 481).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșita, str. Petru Maior, nr. 73.

15 Septembrie 2020, loc.Resita, jud.Caras Severin, jud. Caras-Severin

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa str.Lucian Blaga, Alexandru Nedelea, Budinic, Octavian Goga, Aleea Nuferilor, Aleea Daliilor, Bld.Muncii, loc.Resita, jud.Caras Severin” propus a fi amplasat in loc. Resita, str. Lucian Blaga, Alexandru Nedelea, Budinic, Octavian Goga, Aleea Nuferilor, Aleea Daliilor, Bld.Muncii .

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni —joi, intre orele 08˚-15˚ si vineri, intre orele 08˚ - 13˚, si la sediul DELGAZ GRID SA, B-dul Pandurilor , Nr.42, loc.Targu- Mures, in zilele de luni-vineri, intre orele 09 ˚-17:30˚ (persoana contact Mihali Silvia-0748.165.888).

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73.

02 Septembrie 2020, comuna Sănduleni, satul Sănduleni, Versești, județul Bacău, jud. Bacau

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. DELGAZ GRID S.A. prin împuternicit RUSU IRINEL, titular al proiectului “Modernizare LEA MT Onești 35 – Sănduleni, derivația 20 kV Versești, județul Bacău”, propus a se realiza în comuna Sănduleni, satul Sănduleni, Versești, județul Bacău, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

13 August 2020, comuna Sănduleni, satul Sănduleni, Verșești, județul Bacău., jud. Bacau

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA prin împuternicit RUSU IRINEL anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare LEA MT Onești 35 – Sănduleni, derivația 20 kV Verșești, județul Bacău“, propus a se realiza în comuna Sănduleni, satul Sănduleni, Verșești, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23.

31 Iulie 2020, loc. Periș, comuna Gornești, jud. Mures

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă în loc. Periș, tronsoanele A de la nr.:(49-60)/(120/136)/(105-119) și B (304-343), jud. Mureș”, propus a fi amplasat în loc. Periș, comuna Gornești, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi obținute la APM Mureș, la numărul de telefon 0265-314984, fax 0265-314985, adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro, precum și la adresa de e-mail office@delgaz-grid.ro

Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro și office@delgaz-grid.ro

29 Iunie 2020, Comuna Horia, jud. Neamt

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. DELGAZ GRID S.A., titular al proiectului "Reabilitare LEA 110kV D.C. Margineni-Roman Laminor și Filipesti–Roman Vest–Roman Laminor, zona stâlpilor nr.208-209-210" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul,"Reabilitare LEA 110kV D.C. Margineni-Roman Laminor și Filipesti–Roman Vest–Roman Laminor, zona stâlpilor nr. 208-209-210", propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Horia, sat Horia extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului-Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 8:00- 16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6 Iunie 2020, Onești, jud. Bacau

Anunț public depunere raport de mediu

S.C. DELGAZ GRID S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând SC CROCO SRL, Onești, jud. Bacău”, propus a fi amplasat în extravilan municipiul Onești, titular S.C. DELGAZ GRID S.A..

Tipul deciziei posibil luată de  APM Bacău, poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartele pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Bacău,  str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău şi la sediul SC DELGAZ GRID SA, Tg. Mureș, str. Pandurilor, nr. 42, jud. Mureș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro, reglementari, documentații procedură EIA și EA.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul SC DELGAZ GRID SA din Onești, strada Cireșoaia, nr. 22, în data de 07.07.2020, începând cu orele 12,00, în situația în care nu mai există stare de alertă.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău, până la data de 07.07.2020.

În situația prelungirii stării de alertă ședința de dezbatere publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic; publicul interesat va depune toate observațiile/comentariile pe adresa de email: office@apmbc.anpm.ro .

28 noiembrie 2019, Moinești, jud. Bacau

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC Delgaz Grid SA titular al proiectului „Extindere conductă de distribuție gaze naturale cu presiune redusă și branșament gaze naturale” propus a fi amplasat în orasul Moinești, strada Atelierelor, nr. 4, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet:  www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

22 noiembrie, Moinești, jud. Bacau

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC Delgaz Grid SA,  titular al proiectului „Extindere conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă și execuție branșament gaze naturale, propus a fi amplasat în orasul Moinești, strada Atelierelor, nr. 36, județul Bacău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

14 noiembrie 2019, Bacău, jud. Bacau

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC DELGAZ GRID SA titular al proiectului „Extindere conductă gaze naturale și execuție 3 branșamente gaze naturale presiune redusă” propus a se realiza în Bacău, strada Chimiei nr. 1-2, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

11 noiembrie 2019, Moinești, jud. Bacau

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extindere conductă de distribuție gaze naturale cu presiune redusă și branșament gaze naturale”, propus a se realiza în orasul Moinești, strada Atelierelor, nr. 4, judetul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucratoare, între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23.

1 noiembrie 2019, Moinești, jud. Bacau

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC Delgaz Grid SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă și branșament gaze naturale” propus a se realiza în orașul Moinești, strada Atelierelor, nr. 36, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23.

26 iulie 2019, Bacău, jud. Bacau

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC Delgaz Grid SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere conductă de  distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă", propus a fi amplasat în Bacău, strada Martir Horia, nr. 17A, judet Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, din str. Oituz, nr. 23 si la sediul primăriei orașului Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00– 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

16 iulie 2019, Reghin, jud. Mures

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC Delgaz Grid SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rețea nouă de distribuție și branșamente gaze naturale presiune redusă – str. Verii, Toamnei, Sării, Gheorghe Doja, Măcieșului, Rozmarinelor, Vânătorilor (până la str. Pandurilor), mun. Reghin, jud. Mureș", propus a fi amplasat în municipiul Reghin, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri, între orele 9.00 – 12.00 și la sediul SC Delgaz Grid SA din Târgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 42, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni, între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00.

16 iulie 2019, Reghin, jud. Mures

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DelgazGrid SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rețea nouă de distribuție și branșamente gaze naturale presiune redusă – str. Gării (parțial), Lalelelor, presiune medie – str. Gării, Lăcrămioarei, Axente Sever, mun. Reghin, jud. Mureș", propus a fi amplasat în municipiul Reghin, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00 și la sediul SC Delgaz Grid SA din Târgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 42, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni, între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00.

20 iunie 2019, Agăș, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. titular al proiectului "Deviere racord 20 KV PTA20/0,4 KV nr. 2 Goioasa" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Agăș, sat Preluci, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

6 iunie 2019, Corbeanca, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. titular al proiectului "Buclare derivație 20 KV Șișcani – Glăvănești cu racord de 20 KV Poglet din derivația Fulgeris LEA 20 KV Racaciuni – UH Racaciuni", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Corbasca, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, din str. Oituz, nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro/

30 mai 2019, Bacău, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

SC DELGAZ GRID SA, titular al proiectului "Construire instalații noi pentru consumatorii alimentați cu energie electrică din PT aparținând SC CROCO SRL", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00–14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

21 mai 2019, Agăș, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Deviere racord 20 KV PTA 20/0,4 KV nr. 2 Goioasa", propus a fi amplasat în com. Agăș, sat Preluci, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A., din orasul Tg. Mureș, județul Mureș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

21 mai 2019, Corbasca, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Buclare derivatie 20 kV Șișcani-Glăvănești cu racord 20 kV Poglet din derivația Fulgeriș din LEA 20 kV Răcăciuni UH - Răcăciuni", propus a fi amplasat în com. Corbasca, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A., din orașul Tg. Mureș, județul Mureș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22 aprilie 2019, Oneşti, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

SC DELGAZ GRID SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând SC CROCO SRL, Onești", județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul Delgaz Grid str. Vadu Bistriței, nr. 40, Bacău, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

9 ianuarie 2019, Vatra Moldoviței și Sucevița, jud. Suceava

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. Delgaz Grid S.A. – Serviciul Proiectare și Optimizare Rețea, titular al proiectului "Buclare LEA 20 KV Rădăuți – Sucevița cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în județul Suceava, comunele Vatra Moldoviței și Sucevița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra mediului și fără evaluare adecvată de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri între orele 8-13, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

4 Decembrie 2018, Vatra Moldoviței şi Sucevița,, jud. Suceava

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. DELGAZ GRID S.A. – Serviciul Proiectare şi Optimizare Rețea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Buclare LEA 20 KV Rădăuți – Sucevița cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în județul Suceava, comunele Vatra Moldoviței şi Sucevița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A şi la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A. din județul Suceava, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.24, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

9 Martie 2018, Oneşti, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. Delgaz Grid S.A. titular al proiectului "Creşterea capacității rețelelor electrice de distribuție, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Stația Oneşti centru" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Onesti, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi orele 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 16.03.2018.

7 Noiembrie 2017, Oneşti, jud. Bacau

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. Delgaz Grid S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Creşterea capacității rețelelor electrice de distribuție, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Stația Oneşti centru" propus a se realiza în Municipiul Oneşti, județul Bacău.

Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul titularului din Municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 33, judetul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la APM Bacău.

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro