Anunțuri
de mediu

26 iulie 2019, Bacău, jud. Bacau

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC Delgaz Grid SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere conductă de  distribuție gaze naturale și branșament gaze naturale presiune redusă", propus a fi amplasat în Bacău, strada Martir Horia, nr. 17A, judet Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, din str. Oituz, nr. 23 si la sediul primăriei orașului Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00– 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

16 iulie 2019, Reghin, jud. Mures

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC Delgaz Grid SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rețea nouă de distribuție și branșamente gaze naturale presiune redusă – str. Verii, Toamnei, Sării, Gheorghe Doja, Măcieșului, Rozmarinelor, Vânătorilor (până la str. Pandurilor), mun. Reghin, jud. Mureș", propus a fi amplasat în municipiul Reghin, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri, între orele 9.00 – 12.00 și la sediul SC Delgaz Grid SA din Târgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 42, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni, între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00.

16 iulie 2019, Reghin, jud. Mures

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DelgazGrid SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rețea nouă de distribuție și branșamente gaze naturale presiune redusă – str. Gării (parțial), Lalelelor, presiune medie – str. Gării, Lăcrămioarei, Axente Sever, mun. Reghin, jud. Mureș", propus a fi amplasat în municipiul Reghin, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00 și la sediul SC Delgaz Grid SA din Târgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 42, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, zilnic de: luni, între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 12.00.

20 iunie 2019, Agăș, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. titular al proiectului "Deviere racord 20 KV PTA20/0,4 KV nr. 2 Goioasa" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Agăș, sat Preluci, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

6 iunie 2019, Corbeanca, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. titular al proiectului "Buclare derivație 20 KV Șișcani – Glăvănești cu racord de 20 KV Poglet din derivația Fulgeris LEA 20 KV Racaciuni – UH Racaciuni", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Corbasca, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, din str. Oituz, nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro/

30 mai 2019, Bacău, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

SC DELGAZ GRID SA, titular al proiectului "Construire instalații noi pentru consumatorii alimentați cu energie electrică din PT aparținând SC CROCO SRL", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00–14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

21 mai 2019, Agăș, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Deviere racord 20 KV PTA 20/0,4 KV nr. 2 Goioasa", propus a fi amplasat în com. Agăș, sat Preluci, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A., din orasul Tg. Mureș, județul Mureș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

21 mai 2019, Corbasca, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. DELGAZ GRID S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Buclare derivatie 20 kV Șișcani-Glăvănești cu racord 20 kV Poglet din derivația Fulgeriș din LEA 20 kV Răcăciuni UH - Răcăciuni", propus a fi amplasat în com. Corbasca, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A., din orașul Tg. Mureș, județul Mureș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22 aprilie 2019, Oneşti, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

SC DELGAZ GRID SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând SC CROCO SRL, Onești", județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul Delgaz Grid str. Vadu Bistriței, nr. 40, Bacău, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

9 ianuarie 2019, Vatra Moldoviței și Sucevița, jud. Suceava

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. Delgaz Grid S.A. – Serviciul Proiectare și Optimizare Rețea, titular al proiectului "Buclare LEA 20 KV Rădăuți – Sucevița cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în județul Suceava, comunele Vatra Moldoviței și Sucevița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra mediului și fără evaluare adecvată de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri între orele 8-13, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

4 Decembrie 2018, Vatra Moldoviței şi Sucevița,, jud. Suceava

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. DELGAZ GRID S.A. – Serviciul Proiectare şi Optimizare Rețea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Buclare LEA 20 KV Rădăuți – Sucevița cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în județul Suceava, comunele Vatra Moldoviței şi Sucevița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A şi la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A. din județul Suceava, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.24, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

9 Martie 2018, Oneşti, jud. Bacau

Anunț public depunere solicitare

S.C. Delgaz Grid S.A. titular al proiectului "Creşterea capacității rețelelor electrice de distribuție, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Stația Oneşti centru" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Onesti, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi orele 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 16.03.2018.

7 Noiembrie 2017, Oneşti, jud. Bacau

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. Delgaz Grid S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Creşterea capacității rețelelor electrice de distribuție, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Stația Oneşti centru" propus a se realiza în Municipiul Oneşti, județul Bacău.

Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul titularului din Municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 33, judetul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la APM Bacău.

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro