Anunțuri
de mediu

9 ianuarie 2019, Vatra Moldoviței și Sucevița, jud. Suceava

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. Delgaz Grid S.A. – Serviciul Proiectare și Optimizare Rețea, titular al proiectului "Buclare LEA 20 KV Rădăuți – Sucevița cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în județul Suceava, comunele Vatra Moldoviței și Sucevița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra mediului și fără evaluare adecvată de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri între orele 8-13, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

4 Decembrie 2018, Vatra Moldoviţei şi Suceviţa, jud. Suceava

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. DELGAZ GRID S.A. – Serviciul Proiectare şi Optimizare Reţea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Buclare LEA 20 KV Rădăuţi – Suceviţa cu LEA 20 KV Frasin Prisaca Dornei", propus a fi amplasat în judeţul Suceava, comunele Vatra Moldoviţei şi Suceviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr.1A şi la sediul S.C. DELGAZ GRID S.A. din judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.24, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.

9 Martie 2018, Oneşti, jud. Bacău

S.C. Delgaz Grid S.A. titular al proiectului "Creşterea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Staţia Oneşti centru" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Onesti, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi orele 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.03.2018.

7 Noiembrie 2017, Oneşti, jud. Bacău

S.C. Delgaz Grid S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Creşterea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie, din municipiul Oneşti şi introducerea tensiunii de 110 KV în Staţia Oneşti centru" propus a se realiza în Municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul titularului din Municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 33, judetul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Bacău.

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro