Puterea calorifică
superioară

Puterea calorifică superioară

Începând cu 1 iulie 2008 facturarea gazelor naturale se realizează în unităţi de energie. Cantitatea de energie consumată este determinată prin formula:

  1. E = V x PCS
  2. E - energia gazelor naturale - [kWh]
  3. V - volumul măsurat în condiţii de referinţă, indicat de convertor sau, în absenţa acestuia, de contor - [mc]
  4. PCS - puterea calorifică superioară corespunzătoare condiţiilor de referinţă - [kWh/mc]

Puterea calorifică superioară a gazelor naturale (PCS) reprezintă energia totală, respectiv cantitatea de căldură, degajată prin arderea completă, în aer, a unui metru cub de gaze naturale şi este exprimată în kWh/mc. Cantitatea de căldură degajată poate varia în funcţie de compoziţia chimică a gazelor naturale, aceasta din urmă fiind determinată de sursa lor de provenienţă. Valorile determinate ale PCS sunt comunicate furnizorului de gaze naturale de către operatorul de transport/operatorul de distribuţie pentru fiecare punct de ieşire din sistemul naţional de transport gaze către consumatorii racordaţi direct la acesta precum şi pentru fiecare punct de intrare a gazelor în sistemul de distribuţie.