Operatori economici

Operatori economici

DELGAZ GRID S.A. pune la dispoziţia operatorilor economici autorizaţi ANRE interesaţi, prezenta platformă online de înregistrare a fişelor de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de utilizare gaze naturale, care se doreşte a fi disponibilă nonstop şi cu titlu gratuit. Apreciem că utilizarea acestei modalităţi de comunicare digitală – accesibilă, rapidă şi eficientă, va duce la îmbunătăţirea activităţii părţilor implicate, în beneficiul direct al clienţilor.

Pentru a beneficia de acest mijloc de comunicare şi pentru a putea lua act de drepturile şi obligaţiile asociate, este necesară întocmirea unui protocol. Documentul propus spre semnare se regăseşte aici.

Contul deschis, cu respectarea ghidului şi a termenilor / condiţiilor de utilizare a platformei, urmează a fi activat ulterior primirii de către DELGAZ GRID S.A., prin poştă, a protocolului mai sus amintit.

Date contact Back Office verificări/revizii DELGAZ GRID S.A.: Bulevardul Pandurilor, nr.42, etaj, 5, birou 5012, Tg.Mureş, jud. Mureş Email: verificari.revizii@delgaz-grid.ro