Activitatea Centrelor de Relații cu Publicul este suspendată temporar. Suntem în continuare alături de voi online și telefonic. Află mai multe aici!

Tarife distribuție
gaze naturale

Lista tarifelor reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.1)

Anexa 1

Activități reglementate conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. pe baza de deviz de cheltuieli (Anexa nr.2)

Stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de debranşare a clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare, respectiv a tarifului reglementat aferent activităţii de modificare a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale prin deviere, la cererea solicitantului.

Anexa 2

Lista tarifelor aferente altor activități, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.3)

Anexa 3

Lista tarifelor aferente procesului de racordare (Anexa nr.4)

Anexa 4

Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție

Ordinul 90 din 2019