Tarife distribuție
gaze naturale

Lista tarifelor reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.1)

Anexa 1

Activități reglementate conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. pe baza de deviz de cheltuieli (Anexa nr.2)

Stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de debranşare a clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare, respectiv a tarifului reglementat aferent activităţii de modificare a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale prin deviere, la cererea solicitantului.

Anexa 2

Lista tarifelor aferente altor activități, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.3)

Anexa 3

Lista tarifelor aferente procesului de racordare (Anexa nr.4)

Anexa 4

Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție

Ordinul 37/2022