Standard de
performanță

Distribuţia gazelor naturale

Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

 1. utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 2. persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 3. persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 4. persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizări, reclamaţii, solicitări, referitoare la serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 5. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Standard de performanţă

Indicatori de performanţă

Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:

 1. înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi solicitărilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 2. contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale
 3. respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
 4. accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 5. racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 6. refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 7. limitarea/întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Prevederile prezentului standard nu se aplică:

 1. În situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale.
 2. În caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale.
 3. La apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

Rezultatele indicatorilor de performanță

 1. Anexa nr. 3 - Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție și sistem al gazelor naturale pentru anul gazier 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021
 2. Anexa nr. 3 – Raport privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale pentru anul gazier 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020
 3. Anexa nr. 3 – Raport privind indicatorii de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale pentru anul gazier octombrie 2018 – septembrie 2019
 4. Anexa nr. 3 – Raport privind indicatorii de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale pentru anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018
 5. Anexa nr. 3 - Raport privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale pentru anul gazier 1 octombrie 2016 ‐ 30 septembrie 2017
 6. Anexa nr. 2 la Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016