Standard de
performanță

Distribuţia gazelor naturale

Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

 1. utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 2. persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 3. persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 4. persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizări, reclamaţii, solicitări, referitoare la serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 5. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Standard de performanţă

Indicatori de performanţă

Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:

 1. înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi solicitărilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 2. contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale
 3. respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
 4. accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 5. racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 6. refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 7. limitarea/întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Prevederile prezentului standard nu se aplică:

 1. În situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale.
 2. În caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale.
 3. La apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.