Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Cerere nouă gaze naturale

Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Racordarea la sistemul de distribuție se realizează în condiții reglementate, conform următoarelor acte normative:

  1. Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare;
  2. Ordinul 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
  3. Ordinul 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
  4. Ordinul 89/2018 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale:

Rețeaua de distribuție gaze naturale

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Cerințele tehnice și de SSM-SU-PM privind proiectarea și execuţia extinderilor de conducte și a racordurilor în sistemele de distribuţie a gazelor naturale ale S.C. Delgaz Grid S.A. pot fi consultate aici.

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife