Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Cerere nouă gaze naturale

Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Există mai multe situații în care este necesară depunerea unei cereri de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale:

Solicitarea se referă la realizarea unui branșament nou și după caz, a unei extinderi de conductă.

Te poți afla în una din următoarele situații:

 1. Pe stradă există o conductă de gaz -> ai nevoie de branșament
 2. Pe stradă nu există o conductă de gaz -> ai nevoie de extindere de conductă și branșament

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale:

Racordarea la sistemul de distribuție se realizează în condiții reglementate, conform următoarelor acte normative:

 1. Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Ordinul 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 3. Ordinul 9/2022 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord
 4. Ordinul nr. 20/ 2022 pentru aprobarea Procedurii privind finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale
 5. Ordinul 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
 6. Ordinul 89/2018 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Rețeaua de distribuție gaze naturale

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Cerințele tehnice și de SSM-SU-PM privind proiectarea și execuţia extinderilor de conducte și a racordurilor în sistemele de distribuţie a gazelor naturale ale S.C. Delgaz Grid S.A. pot fi consultate aici.

Întrebări frecvente

 1. Înainte de începerea procesului de racordare este important să știi ce tip de client ești:

  • client casnic - clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
  • client noncasnic - clientul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
  • dezvoltator al ansamblului rezidențial - persoană fizică sau juridică, care efectuează toate operaţiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării şi predării către clienții finali cu care a încheiat o convenție/antecontract/contract, a unor locuinţe, precum şi coordonarea surselor de finanţare necesare realizării acestor operaţiuni; imobilul pentru care solicit racordarea este destinat înstrăinării.
  • grup solicitanţi - persoane fizice sau juridice care dețin imobile (de regulă, de pe aceeași stradă) ce pot fi alimentate printr-o singură extindere de conductă.

  Primul pas este depunerea cererii de racordare, împreună cu următoarele documente:

  • Act de identitate pentru persoanele fizice sau documentele de identificare ale societății pentru persoanele juridice
  • Documente care atestă dreptul de folosință al spațiului ( ex. contract de vânzare – cumpărare, extract carte funciară, contract de închiriere , certificat de urbanism, autorizație de construire – după caz)
  • Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor, dacă te vei racorda la o conductă, proprietate a terţilor
  • Acordul de uz și servitute de la proprietarii drumului (cale de acces privată) pentru amplasarea extinderii de conductă și/ sau a branșamentului ce se vor realiza pentru racordarea imobilului. Obținerea acceptului de la toți proprietarii de drum este o condiție pentru realizarea procesului de racordare
  • Planul de situaţie la scară, cu amplasarea locului de consum
  • Plan de încadrare în zonă
  • Mandat, dacă este cazul
  • După caz, în funcție de tipul de client, vor fi solicitate şi alte documente

  Lista detaliată a documentelor necesare, în funcție de tipul de client, se regăsește pe formularul de cerere. Dorim să îți amintim că emiterea avizului tehnic de racordare este condiționată de prezentarea tuturor documentelor.

  Cererea de racordare poate fi descărcată de la capitolul Formulare. Detalii privind modalitatea și canalele de depunere a documentelor le găsești aici

  !!Cererea ta va fi analizată și vei primi răspunsul nostru doar sub condiția achitării tarifului de analiză al cererii.

  !!Prin depunerea cererii de racordare te angajezi că vei finanța și realiza punerea în funcțiune a instalației de utilizare de pe proprietatea ta, astfel:
  a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

  Nerespectarea termenului atrage după sine plata unor penalități în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor racordare /pe zi întârziere. Totalul penalităţilor nu poate depăşi valoarea contractului.

 2. Poți adresa solicitarea ta de racordare în mod direct - la unul din Centrele de Relații cu Publicul sau electronic - prin crearea unui cont pe platforma online I connect, accesând acest link.

  Datele de contact ale Centrelor de Relații cu Publicul sunt disponibile pe acest link aici.

 3. Durata racordării este reglementată, pentru fiecare etapă aferentă racordării existând un termen precizat în legislația în vigoare.

  Etapele de realizare a lucrărilor necesare racordării se vor derula de către Delgaz Grid sau firma autorizată aleasă de tine, conform opțiunii din contractul de racordare și/ sau contractul pentru extindere și presupun parcurgerea următorilor pași:

  • Selecția de către Delgaz a operatorului care va proiecta/ executa extinderea și/ sau branșamentul - 60 zile de la încheiere contract
  • Proiectare și obţinerea acordului/autorizaţiei pentru execuţie – 160 zile de la atribuire lucrare către operatorul care va proiecta/ executa extinderea și/ sau branșamentul
  • Execuție, recepție și punere în funcțiune:
   - a extinderii de conductă - 180 de zile de la obținerea autoizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor;
   - a branșamentului - 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor.

  Termenele de eliberare a documentelor de către autorități locale/ deținătorii de utilități sunt cele precizate în legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor.

  Termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în contracte sunt corelate cu informațiile din solicitarea de selectare, în cazul în care optezi pentru realizarea lucrărilor de către firma autorizată aleasă de tine.

  Termenele de eliberare a documentelor de către autorități locale/ deținătorii de utilități sunt cele precizate în legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor.

  Pentru realizarea instalației de utilizare de proprietatea ta, ai la dispoziție:

  a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

  Precizăm că instalația de utilizare de pe proprietatea ta pentru care ești reponsabil și care trebuie făcută cu o firmă autorizată ANRE se poate realiza în paralel cu lucrările aferente racordării.

 4. Pașii care trebuie parcurși în procesul de racordare sunt următorii:

  1. Depunerea cererii de racordare și achitarea facturii de analiză a cererii;

  2. Emiterea răspunsului la cererea de racordare - se va emite avizul tehnic de racordare, ofertă contract extindere (după caz), oferta de contract de racordare;

  3. Exprimarea opţiunii alese de solicitant; poți alege ca lucrările să fie realizate de Delgaz, caz în care ne poți returna semnate ofertele de contract transmise sau poți opta pentru realizarea lucrărilor de către o firmă autorizată, aleasă de tine, caz în care trebuie să ne returnezi solicitarea de selectare completată.
  În cazul în care finanțezi lucrările necesare racordării, cheltuielile aferente racordării îți vor fi restituite:

  a) în tranşe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;
  b) în integralitate, conform prevederilor legale aplicabile, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.
  Modul de restituire al sumelor finanțate este detaliat în contractele încheiate.

  4. Actualizarea, pentru cazul în care ne-ai transmis solicitarea de selectare, a contractului de racordare / de extindere (după caz). În funcție de soluția de alimentare și de opțiunea privind realizarea și finanțarea lucrărilor, specificată la pasul 3, ți se va emite o factură:
  - pentru realizarea extinderii
  - pentru realizarea branșamentului.
  Sumele facturate sunt detaliate în contracte.

  5. Realizarea racordării - Etapele de realizare a lucrărilor necesare branșării se vor derula de către Delgaz Grid sau firma autorizată aleasă de tine, conform opțiunii exprimate în Solicitare de selectare;

  • Selecția de către Delgaz a operatorului care va proiecta/ executa extinderea și/ sau branșamentul - 60 zile de la încheiere contract
  • Proiectare și obţinerea acordului/autorizaţiei pentru execuţie – 160 zile de la atribuire lucrare către operatorul care va proiecta/ executa extinderea și/ sau branșamentul
  • Execuție, recepție și punere în funcțiune:
   - a extinderii de conductă - 180 de zile de la obținerea autoizației de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor;
   - a branșamentului - 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor.

  Termenele de eliberare a documentelor de către autorități locale/ deținătorii de utilități sunt cele precizate în legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor.

  Termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în contracte sunt corelate cu informațiile din solicitarea de selectare, în cazul în care optezi pentru realizarea lucrărilor de către firma autorizată aleasă de tine.

  6. Realizarea instalaţiei de utilizare de pe proprietatea ta - Instalația de utilizare este responsabilitatea ta. Pentru realizarea ei, ai dreptul de a alege orice firmă autorizată ANRE. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, este de regulă de:
  a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

  7. Încheierea contractului de furnizare - pentru ca instalația de utilizare să fie pusă în funcțiune, trebuie să închei un contract de furnizare gaze naturale. Îți alegi un furnizor de gaze naturale și închei un contract cu acesta;

  8. Solicitarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare - Firma autorizată aleasă pentru executarea lucrării va solicita punerea în funcțiune a instalației de utilizare. Noi emitem factura aferentă tarifului de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare şi îi comunicăm firmei autorizate alese data programată pentru punerea în funcțiune.

  9. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare - Te rugăm să te asiguri că la data programată pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, factura emisă la pasul anterior este achitată. Acum are loc montarea contorului și punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

  10. Regularizarea sumelor achitate aferente lucrărilor de racordare
  În urma execuției lucrării, e posibil să primești o factură de regularizare a sumelor achitate. În situația în care suma înscrisă pe factură este mai mare de 0, trebuie să achiți valoarea indicată în factură și să trimiți dovada efectuării plății către managerul de racordare alocat.
  În cazul în care suma înscrisă pe factură este cu minus, îți vom returna valoarea menționată după ce ne transmiți o copie a contului IBAN, pe numele tău și denumirea băncii la care este deschis contul. Factura de regularizare se va emite după ce se vor cunoaște toate costurile aferente lucrării.

  11. Restituirea sumelor achitate, pentru cazul în care ai finanțat integral lucrarea.

  Pentru a putea începe să-ți restituim valoarea care ți se cuvine, instalația de utilizare trebuie să fie pusă în funcțiune.

  Totodată, dacă ai optat ca lucrările să fie realizate de firma autorizată aleasă de tine e necesar să ne transmiți următoarele documente:

  • factura fiscală emisă de tine către Delgaz Grid S.A. - aferentă finanțării extinderii, dacă ești persoană juridică
  • copii ale documentelor justificative aferente finanțării lucrărilor (factura emisă de firma aleasă către tine, dovada plății - chitanța/OP/ bon);
  • situație de lucrări diferențiată pentru extindere și/ sau pentru branșament - cu cantități realizate pentru lucrare și valoare, confirmată de reprezentant Delgaz Grid

  Pentru extinderea de conductă, ți se va restitui contravaloarea cotei eficiente a lucrării.

  Dacă ești client casnic, pentru branșament, ți se va restitui maximum valoarea de 2125 lei – făra TVA .

 5. În maximum 5 zile de la primirea solicitării de racordare, Delgaz Grid va aloca un manager de racordare - responsabil de lucrarea ta; datele de contact ale managerului de racordare responsabil sunt disponibile pe soluția tehnică de alimentare care îți este transmisă odată cu Avizul Tehnic de Racordare.

 6. Similar cu realizarea oricărei construcții, lucrările pentru racordare se supun normelor legislației în vigoare, în domeniul construcțiilor; astfel, sunt necesare activități de proiectare, solicitare și obținere certificat urbanism, avize deținători utilități, autorizație de construire.

  Responsabilitatea pentru derularea eficientă este a tuturor părților implicate - Delgaz Grid, autorități locale, deținători utilități și implicit, a ta; Asigură-te că ne transmiți în timp util informațiile și documentele necesare în derularea procesului.

 7. Finanțarea proiectării și executării extinderii reţelei de distribuţie:
  a) finanțarea este suportată de Delgaz pentru partea eficientă din investiție și în limita unui buget alocat;
  b) finanțarea este suportată de solicitant, în cotă-parte sau în totalitate.

  Pentru realizarea unui branșament, pentru clientul casnic, Delgaz va suporta maximum 2125 lei, suma neincluzând TVA.

  Costurile cu realizarea branșamentului care nu fac parte din finanţarea Delgaz, prevăzută mai sus, sunt suportate de solicitant.

  Solicitantul viitor client final noncasnic suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum.

  Solicitantul, dezvoltator al ansamblului rezidențial finanţează în integralitate instalaţia de racordare aferentă ansamblului rezidențial; Costurile aferente realizării instalației de utilizare de pe proprietatea ta, a achiziționării centralei termice sunt suportate exclusiv de tine.

 8. În cazul în care alegi să finanțezi tu lucrările și să le realizezi prin intermediul unui operator economic atestat ANRE, ales de tine, Delgaz Grid îți va rambursa cheltuielile conform precizărilor din contractul încheiat, adică:

  a) în tranşe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;
  b) în integralitate, conform prevederilor legale aplicabile, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

  Obiectivele/conductele de distribuţie a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD, respectiv instalaţiile de racordare ale viitorilor clienţi finali casnici şi/sau noncasnici amplasate în interiorul ansamblului rezidenţial se finanţează de către dezvoltatorul ansamblului rezidenţial şi se realizează cu respectarea prevederilor Normelor tehnice.

 9. Autorizația de construire e obligatorie pentru construcțiile care nu au înscriere în CF, fiind documentul care atestă edificarea unei construcții; având în vedere prevederile Regulamentului de racordare în vigoare, coroborat cu prevederile Normelor tehnice NTPEE -2018, nu pot fi alimentate cu gaze naturale imobile pe care nu sunt edificate construcții.

  În cazul în care ești dezvoltator imobiliar, este obligatorie prezentarea autorizației de construire pentru construcțiile ce urmează a fi alimentate cu gaze naturale la momentul încheierii contractului de racordare.

 10. Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcțiile și instalațiile aferente, se proiectează si execută astfel încât să corespundă cerințelor esențiale de calitate în construcții, respectiv Normelor tehnice în vigoare, de către operatori economici atestați ANRE pentru realizarea acestor lucrări.

  Delgaz Grid se asigură, prin personal dedicat, că lucrările efectuate în sistemul de distribuție răspund cerințelor și normelor legale în vigoare.

 11. Lucrările necesare racordării pot fi realizate și prin intermediul unui operator economic selectat de tine, autorizat ANRE. E necesar ca după ce ai primit avizul tehnic de racordare să ne transmiți solicitarea de selectare-model, pusă la dispoziție, completată cu informațiile necesare.

 12. În cazul în care consideri că ai posibilitatea de a realiza lucrările într-un interval de timp mai scurt decât cel comunicat de Delgaz Grid, ai posibilitatea de a alege un operator economic autorizat ANRE care să efectueze lucrările aferente racordării.

 13. Realizarea și finanțarea instalației de utilizare este exclusiv în sarcina ta; în acest scop, te poți adresa unui operator economic autorizat ANRE în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția instalației de utilizare.

  Instalația de utilizare de pe proprietatea ta se poate realiza în paralel cu lucrările aferente racordării.

 14. Instalația de racordare face legătura între instalația de utilizare - de pe proprietatea ta și conducta de alimentare cu gaze naturale de pe strada din fața construcției tale. De regulă, instalația de racordare se termină cu postul de reglare/ măsurare care este amplasat la limita de proprietate; instalația de racordare face parte din sistemul de distribuție exploatat de operatorul de distribuție.

  Instalația de utilizare reprezintă ansamblul de conducte și aparate consumatoare de combustibili gazoși - amplasați pe proprietatea ta; toate responsabilitățile pentru realizarea și funcționarea în siguranță a instalației de utilizare sunt ale tale;

 15. Centrala termica este un aparat montat în instalația de utilizare și, la fel ca în cazul acesteia, toate costurile aferente achiziționării și montării sunt suportate de tine.

 16. Dacă vrei să îți pui contor separat, trebuie să parcurgi pașii următori:

  1. Depunerea cererii de racordare;
  2. Emiterea răspunsului la cererea de racordare;
  3. Realizarea instalaţiei de utilizare de pe proprietatea ta;
  4. Solicitarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare;
  5. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

 17. Ansamblul activităților pe care Delgaz Grid trebuie să le întreprindă și implicit, finanțeze, în vederea realizării racordării , sunt descrise în Regulamentul de racordare; obținerea acordului de racordare la o conductă - proprietate a terților, de către solicitant, nu este menționată ca fiind în obligația Delgaz Grid, ci în obligația solicitantului.

  În cazul în care conducta la care urmează a se face racordarea este proprietatea Delgaz Grid nu este necesar accept racordare.

 18. Deoarece urmează ca obiective ale sistemului de distribuție - adică branșamentul, să fie amplasat pe o proprietate privată, conform prevederilor legale în vigoare (Legea 123/2012, respectiv NTPEE -2018) e obligatoriu să fie asigurat dreptul de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid, în vederea amplasării, exploatării, respectiv asigurării accesului permanent la aceste obiective.

 19. Pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri, în cazul în care nu poți aduce declarație din partea tuturor proprietarilor căii de acces pe care urmează a se amplasa branșamentul, ne poți aduce o declarație notarială prin care îți asumi responsabilitatea pentru posibile viitoare litigii pe această speță, declarație ce va prevede acordarea dreptului de uz și servitute.

 20. Dacă te hotărăști să ne adresezi o solicitare pentru alimentarea cu gaze naturale, te rugăm să te asiguri că ne transmiți toate informațiile și documentele necesare.

  Nu uita că va trebui să achiţi tariful de analiză al cererii de racordare, conform facturii pe care o vom emite.

  Nu în ultimul rând, ține cont de faptul că ai obligația de a-ți pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale în:

  a) maximum 30 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  b) maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmează să fie construit și în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

  În cazul în care solicitantul nu își îndeplinești această obligație, va trebui să plătești către Delgaz Grid o penalitate în cuantum de 0,5% din valoarea lucrarilor/pe zi întârziere, fără ca totalul penalităților să depășească valoarea lucrarilor de racordare.

 21. Cererea de racordare, însoțită de toate documentele precizate în cerere, poate fi depusă de solicitant sau de o persoană desemnată ca mandatar; rolul de mandatar poate fi îndeplinit de orice entitate - inclusiv autoritatea locală, în baza unui contract de mandat, încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

  Pentru realizarea unei extinderi de conductă și finanțarea acestora, respectivi încheirea contractelor pentru extinderea conductei se poate face:

  • de solicitant;
  • de solicitant și autoritatea locală în nume propriu sau mandatar al acestuia;
  • de grupul de solicitanți, care își asumă drepturile și obligațiile ce decurg din derularea contractului;
  • de grupul de solicitanți împreună cu autoritatea locală – în nume propriu sau mandatar al acestora.

  În situația în care autoritatea locală alege să participe la finanțarea lucrărilor, împreună cu solicitantul sau un grup de solicitanți, aceștia vor transmite către Delgaz Grid - odată cu solicitarea de selectare - documentul emis de autoritatea locală, care va conține valoarea contribuției UAT.

  În situația în care autoritatea locală alege să nu participe la finanțarea lucrărilor, dar să reprezinte solicitantul sau grupul de solicitanți, aceștia vor transmite către Delgaz Grid - odată cu solicitarea de selectare - documentul emis de autoritatea locală, care va conține precizările UAT în acest sens.

 22. Delgaz Grid poate da curs soluționării cererilor de racordare dintr-o unitate administrativ teritorială în care serviciul de distribuție e concesionat de Delgaz Grid.

  Finanțarea extinderilor de conductă și încheirea contractelor pentru extinderea conductei se poate face:

  • de solicitant;
  • de solicitant și autoritatea locală în nume propriu sau mandatar al acestuia;
  • de grupul de solicitanți, care își asumă drepturile și obligațiile ce decurg din derularea contractului;
  • de grupul de solicitanți împreună cu autoritatea locală – în nume propriu sau mandatar al acestora.

  În situația în care autoritatea locală alege să participe la finanțarea lucrărilor, împreună cu solicitantul sau un grup de solicitanți, aceștia vor transmite către Delgaz Grid - odată cu solicitarea de selectare - documentul emis de autoritatea locală, care va conține valoarea contribuției UAT.

  În situația în care autoritatea locală alege să nu participe la finanțarea lucrărilor, dar să reprezinte solicitantul sau grupul de solicitanți, aceștia vor transmite către Delgaz Grid - odată cu solicitarea de selectare - documentul emis de autoritatea locală, care va conține precizările UAT în acest sens.

 23. Delgaz Grid - în calitate de operator de dsitribuție licențiat, are obligația de a asigura accesul unor noi solicitanţi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, în condițiile Legii 123/2012 - cu modificări și completări ulterioare.

  Astfel, în situația în care soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție (SD) impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD ori acceptul proprietarului conductei ori acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;

 24. Beneficiarul lucrării - adică solicitantul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorilor instalației de utilizare comune sau acordul privind despăgubirea conform Ordin ANRE nr.156/2020, Art.9, alin b).

 25. Atunci când dorești să alimentezi cu gaz un imobil, primul pas este să te adresezi Delgaz Grid cu o cerere de racordare, însoțită de toate documentele specificate în cerere, detalii aici.

  În urma analizării cererii tale, Delgaz Grid va stabili soluția tehnică de alimentare, comunicându-ți, totodată, dacă sunt necesare documente suplimentare față de cele depuse inițial.

 26. Finanțarea extinderilor de conductă și încheirea contractelor pentru extinderea conductei se poate face:

  • de solicitant;
  • de solicitant și autoritatea locală în nume propriu sau mandatar al acestuia;
  • de grupul de solicitanți, care își asumă drepturile și obligațiile ce decurg din derularea contractului;
  • de grupul de solicitanți împreună cu autoritatea locală – în nume propriu sau mandatar al acestora.

  Grupul de solicitanți are obligația de a-și desemna un mandatar în relația cu Delgaz Grid, atât pentru comunicarea informațiilor între părți, cât și pentru achitarea sumelor aferente finanțării către Delgaz Grid;

  Opțiunea de realizare a lucrărilor, respectiv opțiunea privind desemnarea operatorului economic autorizat care va realiza atât conducta cât și racordurile, trebuie sa fie una unitară, nominalizarea să fie a aceluiași operator economic desemnat pentru proiectare, execuție, verificare proiect- după caz, de către toți solcitanții din grup.

  Returnarea de către Delgaz Grid a cotei din investiție ce revine operatorului, se va face conform precizării din contractul pentru extindere.

  In cazul în care finanțarea e asigurată de grupul de solicitanți, returnarea de către Delgaz Grid se va face către fiecare solicitant din grup, considerând ipoteza că fiecare solicitant a participat în mod egal la finanțare, cu excepția cazurilor în care grupul stabilește și aduce la cunoștința Delgaz Grid, un alt mod de participare la finanțare.

Informatii utile

Prevederi ale Contractului de Racordare

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife

Registrul de evidență a cererilor de racordare

Registrul electronic