Proiectare
conducte

Informaţii pentru proiectanţii de conducte

În conformitate cu Anexa 1 - Conţinutul cadrul al documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, din Legea 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică pentru execuţia conductelor va include planul de situaţie, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, vizat de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorială, pe care se reprezintă conductele/obiectivele, descrise prin elementele topografice determinante.

Planşe documentaţie tehnică

În vederea realizării planşelor din documentaţia tehnică, în sistemul de proiecţie stereografic 1970, vă punem la dispoziţie şablonul de mai jos însoţit de specificaţiile privind utilizarea acestuia (Anexa 1 şi Anexa 2).

Fişierul *.dwg, cuprinzând planurile şi copia avizului tehnic vor fi transmise Serviciului Sistem Informaţional Reţea (SIR) al Delgaz Grid S.A. pentru validarea informaţiei.

Avizul privind acceptarea planşelor va fi transmis proiectantului prin e-mail.

Documentaţia tehnică verificată conform cerinţelor legislaţiei în vigoare de către verificatori de proiecte atestaţi - inclusiv avizul Serviciului Sistem Informaţional Reţea, va fi depusă la sediul Delgaz Grid S.A. în vederea evaluării specificaţiilor tehnico-economice. Șablon DWG / Specificații

Simona Burghiu

Serviciul Sistem Informațional Rețea 0040 365 403 656 simona.burghiu@delgaz-grid.ro

Cosmin Pop

Serviciul Sistem Informațional Rețea 0040 365 403 658 cosmin.pop@delgaz-grid.ro