Profiluri
de consum

Profilurile de consum au fost dezvoltate utilizând datele măsurate zilnic pe un eșantion considerat relevant pentru portofoliul de clienți din zona noastră de distribuție. Sunt utilizate 8 tipuri de profiluri, fiecare consumator având alocat un profil în funcție de tipul și domeniul de activitate. Un profil are 3 componente:

  1. componenta de sezon
  2. componenta de zi a săptămânii
  3. componenta SIGMOID, care ține cont de variația consumului în funcție de temperatură

Conform Codul Reţelei pentru Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/1013, cu modificările şi completările ulterioare, „Profilurile de consum elaborate de Operatprul de Distribuție, actualizate la nivelul anului gazier respectiv, sunt puse la dispoziţia UR şi a OTS prin publicarea pe pagina proprie de internet a OD şi se utilizează pentru toţi UR care nominalizează cantităţi de gaze naturale la ieşirea spre SD.”

Profil Semnificatie
63000000
Casnici individuali - V annual > 280mc Alți consumatori noncasnici - V annual > 280 mc
63000001
Casnici individuali - V annual < 280mc Alți consumatori noncasnici - V annual < 280 mc
63000002
Asociații proprietari
63000003
Industria Chimică Industria Energiei Electrice Industria Sticlei
63000004
Furnizare agent termic Industria Constructoare de Mașini Industria metalurgică Industria de prelucrarea a lemnului Alți consumatori industriali
63000005
Textile, mase plastice Hârtie și papetarie
63000006
Industria Alimentară Materiale de construcții
63000007
Comerciali