Obținere avize

Pentru siguranța ta și a celor dragi ție, asigură-te că ai obținut avizul favorabil înainte de a începe o construcție.

Emiterea avizelor se realizează în regim reglementat, conform Ordinului 47/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale din Legea 50/1991 – cu modificări și completări ulterioare și a Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2018.

Pentru obţinerea avizului, te rugăm să completezi unul dintre formularele de cerere disponibile. Cererea completată, însoţită de documentele specificate în cerere se va depune la Delgaz Grid S.A.. Mai multe detalii privind modalitatea și canalele de depunere a documentelor le găsești aici.

Aviz de amplasament

Este emis în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor din sectorul gazelor naturale.

Tariful pentru emiterea avizului de amplasament se calculează în funcție de lungimea stuidată și trasată pe planșele ce însoțesc avizul. Valoarea totală se calculează având în vedere tarifele prevăzute la pct. 1. din Lista de tarife reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. consultă Anexa 1, aici.

Aviz de principiu

Este emis în vederea comunicării existenței obiectivelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Nu autorizează executarea construcțiilor (ex. Plan urbanistic general, zonal, studiu de prefezabilitate etc.)

Tariful pentru emiterea avizului de principiu este cel prevăzut la pct. 1.1 din Lista de tarife reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. consultă Anexa 1, aici.

NOU*

Începând cu luna iunie 2020, Delgaz Grid S.A. este înrolată ca și operator economic în calitate de emitent de avize pe platforma online e-guvernare - Punctul de Contact Unic electronic - PCUe

Rețeaua de distribuție gaze naturale

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita avize privind rețeaua de distribuție gaze naturale.

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife

Registrul de evidență a cererilor de racordare

Registrul electronic