Întreruperi
programate

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu gaze naturale.

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute în reţelele de gaze naturale.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la: TelVerde 0800 800 929

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem a gazelor naturale

Resurse

Întreruperi planificate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru anul gazier 01.10.2018 - 30.09.2019

  1. Evidența întreruperilor