Execuție
conducte

Execuție conducte

La execuție, Executantul lucrării va realiza planul reţelelor efectiv montate pe traseul real, având în vedere cerinţele Delgaz Grid, specificate în Anexa 3 – Completări caiet de sarcini pentru executie și Anexa 3A - șablon cu blocuri inserate.

Planurile în format *.dwg realizate în format editabil se vor transmite prin e-mail Managerului de Proiect sau Dirigintelui de șantier, desemnat din partea Delgaz Grid S.A. , urmând ca acesta să le redirecționeze spre validare către Serviciului GIS din Delgaz Grid.

După validarea informaţiei de către Serviciul GIS al Delgaz Grid S.A., acesta va transmite executantului avizul scris, prin e-mail, privind acceptarea planșelor conform cerintelor din Anexele 3, 3A aviz care va face parte integrantă din cartea construcţiei.

Planul reţelelor montate pe format hârtie se va preda Managerului de proiect/ Dirigintelui de șantier desemnat din partea Delgaz Grid S.A. pentru a fi introduse în cartea construcţiei.