Acces la rețeaua de gaze naturale

Cerere nouă gaze naturale

Acces la rețeaua de gaze naturale

Accesul la sistemul de distribuție se realizează respectând legislația în vigoare - Ordin 97/2018

Solicitantii/utilizatorii sistemului de distributie se adreseaza operatorului de distributie in urmatoarele situatii:

  1. în cazul solicitării accesului la sistemul de distribuție pentru un loc nou de consum;
  2. în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum;
  3. modificarea unor elemente de natură tehnică;
  4. modificarea unor elemente de natură administrativă.

Pentru acordarea accesului la sistemul de distributie gaze naturale solicitantul trimite cererea si documentele necesare pentru incheierea contractului de distributie gaze naturale sau pentru modificarea unui contract de distributie gaze naturale existent.

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru accesul la rețeaua de distribuție gaze naturale sunt: