Activitatea Centrelor de Relații cu Publicul se desfășoară exclusiv online și telefonic. Află mai multe aici!

Acces la rețea

Această funcționalitate este în curs de actualizare datorită modificărilor legislative intrate în vigoare:

 1. Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 2. Ordinul nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție.

Până la actualizarea platformei online poți trimite doar solicitări pentru branșamente din conducte de distribuție existente.

Îți mulțumim pentru înțelegere!

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru a te racorda la rețeaua de distribuție gaze naturale:

Rețeaua de distribuție gaze naturale

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Emiterea avizelor

Emiterea avizelor de amplasament/principiu se realizează în regim reglementat, conform Ordinului 47/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale din Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2018, a Legii 123/2012 – Legea energiei şi gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 50/1991.

Pentru obţinerea avizului, vă rugăm să completați unul dintre formularele de cerere disponibile. Cererea completată, însoţită de documentele specificate în cerere se va depune la Delgaz Grid S.A.

Aviz de principiu

Este emis în vederea comunicării existenței obiectivelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale. Nu autorizează executarea construcțiilor (ex. Plan urbanistic general, zonal, studiu de prefezabilitate etc.)

Cerere pentru acordarea avizului

Documente pentru acces la sistemul de distribuţie

Actele de spaţiu necesare, care atestă dreptul de proprietate sau utilizare a spaţiului şi care vor însoţi cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie, împreună cu celelalte documente specificate în cerere:

 1. Modificări administrative
 2. Modificarea instalaţiei de utilizare existente sau separare de consum

Resurse

 1. Cerere de racordare
 2. Cerere pentru incheierea/modificarea contractului de distributie a gazelor naturale
 3. Acord persoană fizică
 4. Acord persoană juridică
 5. Model cerere Anexa 1¹
 6. Accesul la sistemul de distribuție se realizează respectând legislația în vigoare - Ordin 97/2018
 7. Lista operatorilor economici și a verificatorilor autorizați ANRE, pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, poate fi consultată pe site ANRE
 8. Lista punctelor de intrare în SD.

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro