Proiecte Fonduri Europene

Delgaz Grid câștigă primul proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru formarea profesională a angajaților

”SMART - Intreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate, incluziune și inovare, pentru îmbunătățirea organizării muncii, a performanțelor Resurselor umane angajate, a statutului lor profesional și a competențelor, inclusiv a celor de tip TIC” (cod 127209)


S.C. DELGAZ GRID S.A. A ÎNCHEIAT CU SUCCES PROIECTUL ”SMART”

Compania DELGAZ GRID S.A. a încheiat implementarea proiectului ”SMART - Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe adaptabilitate, calitate, incluziune și inovare, pentru îmbunătățirea organizării muncii, a performanțelor Resurselor umane angajate, a statutului lor profesional și a competențelor, inclusiv a celor de tip TIC” (cod 127209).

Proiectul s-a derulat în perioada 24 aprilie 2019 – 23 iulie 2020, obiectivul principal fiind creșterea numărului de angajați ai companiei care au posibilitatea să utilizeze instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și care pot beneficia de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului energetic.

Cei peste 215 angajați din departamentul de resurse umane și manageri care coordonează activitatea companiei la niveluri și compartimente diferite, implicați în acest proiect, au participat la programe de pregătire profesională finalizate cu certificări recunoscute fie la nivelul companiei, fie la nivel național.

În cifre, proiectul SMART înseamnă pentru DELGAZ GRID SA:

 1. 202 angajați, grupați în 13 serii, care au participat la cursul de ”Management strategic”;
 2. 67 de angajați, grupați în 4 serii, care au participat la cursul de”Project Management”;
 3. 73 de angajați, grupați în 4 serii, care au participat la cursul de ”Manager de produs”;
 4. 43 de angajați, grupați în 3 serii, care au participat la cursul de ”Manager inovare”;
 5. 67 de angajați, grupați în 5 serii, care au participat la cursul de ”Manager îmbunătățire procese”
 6. 6 serii de curs de ”Competențe antreprenoriale”, finalizate cu certificare recunoscută la nivel național, la care au participat 96 de angajați:
 7. 10 angajați din departamentul de resurse umane, care au participat la un program de formare profesională în ocupația ”Manager resurse umane”, finalizat cu certificare recunoscută la nivel național;
 8. 97% grad de certificare profesională pentru participanții la cursurile recunoscute la nivel național;
 9. secțiune educațională destinată membrilor grupului-țintă din departamentul de resurse umane și o alta pentru cei care ocupă funcții specifice managementului DELGAZ GRID, ambele construite pe platforma online de pregătire profesională a companiei, în care se regăsesc toate materialele și instrumentele utilizate de-a lungul programelor de formare derulate în cadrul proiectului;
 10. 11 evenimente de informare, 5 seminarii și 5 workshop-uri în care participanții au dezbătut subiecte de interes pentru activitatea de zi cu zi pe care o desfășoară în companie: tendințe actuale în dinamica sectorului energetic, îmbunătățirea abilităților manageriale, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, practici care asigură sănătatea și securitatea la locul de muncă precum și un tratament egal, nediscriminatoriu al celor care lucrează în companie, activități care vizează integrarea/adaptarea noilor angajați dar și nevoile lucrătorilor vârstnici.

Programele de formare profesională s-au desfășurat în 12 orașe din țară: Bacău, Baia Mare, Botoșani, Cluj, Deva, Iași, Piatra Neamț, Sibiu, Suceava, Timișoara, Târgu Mureș și Vaslui.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.918.865,56 lei, din care 50% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Obiectivul principal: creșterea numărului de angajați ai companiei care vor avea posibilitatea să utilizeze instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și vor beneficia de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului economic din care face parte, sector cu potențial competitiv identificat conform Strategiei Naționale pentru Competititvitate 2015 – 2020, respectiv domeniu de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020.


Rezultate așteptate:

 1. În urma implementării proiectului, minim 202 persoane care au calitatea de angajați în funcții specifice managementului DELGAZ GRID vor participa la programe de pregătire profesională care se vor finaliza (pentru cel puțin 90% dintre participanți) cu certificări recunoscute fie la nivelul companiei, fie la nivel național. Cursurile vor acoperi o tematică largă, specifică: ”Management strategic”, ”Project Management Professional”, ”Manager de produs”, ”Manager inovare”, ”Manager îmbunătățire procese”, ”Competențe antreprenoriale”.
 2. Același grup-țintă va participa la un program de formare profesională prin activități de tip ”evenimente de informare”, ”seminarii”, ”workshop”, care va urmări îmbunătățirea abilităților manageriale, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, precum și a unor practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici.
 3. Cel puțin 10 angajați ai companiei, care își desfășoară activitatea în departamentul de resurse umane, vor beneficia de un program de formare profesională în ocupația ”Manager resurse umane”, finalizat cu certificare recunoscută la nivel național. Programul va fi completat cu o serie de seminarii, workshop-uri și evenimente de informare care au ca scop îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul DELGAZ GRID prin dezvoltarea și implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajați la locul de muncă; dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor varstnici; dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă; elaborarea unor planuri de învățare și dezvoltare în carieră cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare.
 4. O platformă online de resurse pentru planificarea strategică, ce va pune la dispoziţia reprezentanţilor managementului întreprinderilor informaţii, instrumente, metode şi tehnici pentru dezvoltarea si/sau actualizarea planurilor strategice şi pentru adaptarea la schimbările din mediul economic intern şi extern.
 5. O platformă online de resurse pentru planificarea strategică si a resurselor umane, sectiune destinată managementului resurselor umane din companie și dezvoltării competentelor, abilităților și cunoștințelor angajaților; sectiunea va conține informaţii, instrumente, metode şi tehnici pentru dezvoltarea și/sau actualizarea planurilor strategice şi pentru adaptarea la schimbările din mediul economic intern şi extern.

Grup-țintă: Proiectul va permite dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale a minim 212 angajați din departamentul de resurse umane și manageri care coordonează activitatea companiei la niveluri și compartimente diferite.

Loc de desfășurare:

Activitățile se vor desfășura în 12 orașe din patru regiuni de dezvoltare ale României – Târgu Mureș, Sibiu (regiunea Centru); Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui (regiunea Nord-Est); Cluj, Baia Mare (regiunea Nord-Vest); Hunedoara, Timișoara (regiunea Vest), dar și în mediul online.

Perioadă de implementare: 24 aprilie 2019 – 23 iulie 2020 (suspendat trei luni – între 16 martie și 15 iulie 2020, pe perioada stării de urgență și, parțial, pe cea a stării de alertă generate de pandemia de COVID-19).

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.918.865,56 lei, din care 50% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Pe termen lung, proiectul SMART va contribui la conștientizarea necesității și a beneficiilor aduse de formarea profesională permanentă, asociată cu identificarea nevoilor de formare a personalului companiei, în contextul în care dinamica pieței muncii, generată de retehnologizare, de creșterea competitivității și a nevoilor clienților, presupune adaptarea angajaților la noi cerinte profesionale, indiferent de posturile pe care le ocupă.