Digital.ON Delgaz

Delgaz Grid a obținut finanțare europeană pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților

Delgaz Grid S.A. anunță lansarea proiectului „DIGITAL.ON DELGAZ” cu ID MySMIS 149839, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU/861/3/12/149839).


Delgaz Grid, companie membră a Grupului E.ON România, implementează un proiect finanțat din fonduri europene prin care până la sfârșitul anului viitor, 600 de angajați vor parcurge 34 stagii de formare digitală în vederea dezvoltării competențelor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.

Valoarea totală a proiectului este de 2,2 milioane lei din care valoarea eligibilă este de 880 mii lei, iar 1,33 milioane lei fiind contribuția Delgaz Grid. DIGITAL.ON va fi implementat în perioada iulie 2021 – decembrie 2022.

Formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC este esențială pentru competitivitatea Delgaz Grid S.A., promovând un nivel superior de calitate și sustenabilitate a serviciilor oferite de companie. În același timp, prin tipul de competențe digitale propus în cadrul programelor de formare profesională, proiectul încurajează competitivitatea și adaptabilitatea forței de muncă la tendințele actuale privind digitalizarea.

Implementarea proiectului Digital.ON Delgaz reprezintă o reală oportunitate pentru consolidarea competențelor angajaților din ariile esențiale serviciilor companiei și va contribui în mod semnificativ la obiectivele de profesionalizare continuă, digitalizare și adaptare la tendințele pieței energetice actuale.

Accesarea surselor de finanțare europeană reprezintă o prioritate pentru Delgaz Grid S.A., atât pentru consolidarea capacității personalului propriu, cât și pentru realizarea obiectivelor de modernizare, digitalizare, decarbonizare și eficientizare a infrastructurii energetice din gestiune.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de cunoștinte /competențe /aptitudini ale angajaților care își desfășoara activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia Națională de Competitivitate) și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare) prin formare pentru un număr de 600 de angajați din cadrul Beneficiarului, care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pe durata a 18 luni în regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Rezultatele așteptate în urma finalizarii proiectului sunt:

  1. 600 angajați, care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, vor participa la un număr de 34 programe de formare pentru dezvoltarea competențelor primare/avansate în domeniul TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor);
  2. Peste 80% dintre participanții care vor lua parte la programele de formare vor fi certificați;
  3. O întreprindere care beneficiază de sprijin în vederea îmbunătățirii nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, în perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2022.