Proiecte Fonduri Europene

Cost-Efficient Data Collection for Smart Grid and Revenue Assurance (CERA-SG)

ID: 77594, 2016-19, ERA-Net Smart Grids Plus

Optimizarea costurilor la colectarea datelor de la contoarele inteligente şi metode de îmbunătăţire a profitului la transportul energiei electrice

Director de proiect: Colceriu Claudia-Cosmina

ERA-Learn

Rezultatele proiectului CERA-SG, etapa 1, 2017 Pentru anul 2017, obiectivele Delgaz Grid au fost de cercetare şi definire a sistemului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea rezultatelor proiectului. Pentru aceasta contoarele de energie electrică ce echipează grupurile de măsurare sunt de tipul SMART / inteligente cu transmiterea mărimilor înregistrate către un concentrator montat pe partea de joasă tensiune a postului de transformare utilizând Power Line Communications ca mediu de transmitere a datelor. Datele recepţionate de concentrator sunt transmise via GPRS către sistemul de punct central AMMS al Delgaz Grid.

Pentru îndeplinirea obiectivului s-au realizat următoarele:

 1. selectarea a 3 posturi de transformare din judeţul Bacău 20 kV / 0,4 kV ce alimentează prin linii electrice de distribuţie la joasă tensiune consumatori preponderent casnici;
 2. s-au obţinut şi transmis către partenerii din proiect coordonatele GPS (cotele x,y ) pentru stâlpii reţelelor electrice aeriene şi pentru locurile de montare ale contoarelor inteligente, seriile contoarelor inteligente, puterile nominale ale transformatoarelor de putere ce echipează posturile de transformare selectate precum şi asignarea contoarelor inteligente monofazate, conductoarele A/B/C ale reţelelor electrice aeriene torsadate;
 3. s-a transmis către partenerii din proiect modul de sincronizare şi corecţie a orei curente din contoarele inteligente (protocol NTP) pentru a putea fi folosit şi de către echipamentele mobile propuse de către partenerii de proiect în scopul de a folosi mărimi măsurate sincron;
 4. s-au efectuat întreruperi succesive ale fazelor A, B şi C de pe partea de joasă tensiune a posturilor de transformare pentru a determina la ce faza a reţelei electrice aeriene sunt conectate contoarele inteligente monofazate;
 5. s-au realizat, în premieră, balanţe pe partea de joasă tensiune cu perioada de integrare de 15 minute pentru energia electrică activă distribuită, folosind ca date de intrare înregistrările contoarelor inteligente montate în cele 3 posturi de transformare;
 6. s-a propus o manieră săptămânală de verificare a statusului contoarelor inteligente montate în vederea depistării cazurilor de contoare înlocuite sau montate la consumatori noi;
 7. contoarele de energie electrică inteligente au fost parametrizate să memoreze şi curbe de tensiuni efective la 15 minute.

Scopul proiectului CERA-SG este de a corela pentru acelaşi interval de timp înregistrările din sistemul AMMS cu înregistrările echipamentelor mobile – ce vor fi amplasate pe stâlpii reţelelor electrice aeriene de joasă tensiune conectate la posturile de transformare propuse pentru acest proiect - dezvoltate de către partenerii din cadrul acestui proiect prin importarea datelor într-un soft de punct central dedicat efectuării unor balanţe energetice pe anumite elemente/porţiuni/segmente ale reţelelor electrice de distribuţie la joasă tensiune propuse pentru acest proiect.

Obiectivele proiectului

 1. 1. Reducerea costului la sistemele de contorizare inteligentă prin utilizarea unei infrastructuri comune la colectarea datelor, infrastructură utilizată pentru măsurarea fluxurilor de energie și putere în rețeaua de distribuție a energiei electrice.
 2. 2. Reducerea costului de instalare și mentenanță prin utilizarea de senzori de tip pasivi, care își preiau energia de alimentare la locul măsurătorii, în stațiile de transformare și rețelele de distribuție.
 3. 3. Metode îmbunătățite de colectare a taxelor prin noi modalități de stimulare financiară la reducerea pierderilor non-tehnice.
 4. 4. Creșterea rentabilității datorită reducerii pierderilor non-tehnice.

Măsurarea fluxului de putere în rețeaua de distribuție a devenit foarte importantă ca urmare a creșterii capacităților de generare și de stocare a energiei electrice – generarea energiei care se face atât din surse convenționale (hidro, termo, nuclear) cât și alternative (sisteme fotovoltaice și eoliene). Datele rezultate din astfel de măsurători pot fi utilizate atât pentru investigații privind fezabilitatea rețelei de transport a energiei electrice cât și ca intrări pentru sistemele de control local în vederea reducerii vârfurilor de putere consumată. De asemenea, date similare pot fi utilizate pentru detectarea pierderilor care pot apărea în rețea și, ca urmare, la stabilirea setului de măsuri care se iau pentru reducerea acestora.

Proiectul va crea o arhitectură eficientă din punct de vedere al costului, bazată pe o rețea de senzori și de sisteme integrate, plasată la stațiile, transformatoarele și nodurile de distribuție a energiei electrice (atât pe intrări cât și pe ieșiri) pentru a servi scopurilor enunțate mai sus.

Pentru reducerea costului și a timpului de instalare se vor dezvolta și testa tehnologii noi pentru colectarea datelor în rețelele de distribuție.

După identificarea zonelor cu pierderi mari în rețeaua de distribuție se vor proiecta și implementa strategii tarifare în vederea stimulării măsurilor pentru reducerea pierderilor.

Etape

Proiectul include mai multe etape de cercetare necesare dezvoltării şi implementării soluţiei.

 1. 1. 2016-2017: Cercetarea şi definirea sistemului
 2. 2. 2017-2018: Stimularea şi realizarea modelului experimental
 3. 3. 2018-2019: Realizarea sistemului pilot şi testarea acestuia
 4. 4. 2019: Evaluarea şi realizarea documentaţiei finale

Parteneri

 1. MinCom Smart Solutions
 2. University of Piteşti
 3. S.C. AM Project Design & Consulting S.R.L.
 4. S.C. DELGAZ GRID S.A.