Tarife distribuție
energie electrică

Ordinul ANRE 216/09.12.2020 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 Ianuarie 2021

Descarcă

Ordinul ANRE 3/15.01.2020 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 16 Ianuarie 2020

Descarcă

Ordinul ANRE 223/16.12.2019 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020

Descarcă

Ordinul ANRE 74/24.06.2019 pentru modificarea ordinului ANRE 201/2018, privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 Iulie 2019

Descarcă

Ordinul ANRE 201/14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 iulie 2019.

Descarcă

Tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi preţul pentru energia electrică reactivă aprobate pentru anul 2018, pentru Delgaz Grid S.A., conform Ordinului ANRE 118/2017.

Descarcă

Tarife prestări servicii nereglementate, valabile începând cu 01.01.2020

Nr. Denumirea serviciului facturat Unitate de măsură Valoare (RON)
fără TVA
1 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat cu energie electrica prin bransament monofazat – consumator rau platnic, la cerere, un echipament masura 1 loc de consum 136.18
2 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum, alimentat cu energie electrica prin bransament trifazat – consumator rau platnic, la cerere un echipament masura 1 loc de consum. 160.86
3 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat cu energie electrica prin bransament monofazat – lipsa acces un chipament masura 1 loc de consum. 136.18
4 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum, alimentat cu energie electrica prin bransament trifazat – lipsa acces un echipament masura 1 loc de consum. 160.86
5 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat prin bransament monofazat realizat de la distanta ( SMART ) – consumator rau platnic, la cerere, un echipament masura 1 loc de consum 0
6 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat prin bransament trifazat realizat de la distanta ( SMART ) – consumator rau platnic, la cerere, un echipament masura 1 loc de consum 0
7 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat prin bransament monofazat realizat de la distanta ( SMART ) – lipsa acces un echipament masura 1 loc de consum. 0
8 Deconectare sau reconectare a unui loc de consum alimentat prin bransament trifazat realizat de la distanta ( SMART ) – lipsa acces un echipament masura 1 loc de consum. 0
9 Montare / demontare , la cerere, a unui contor monofazat 1 contor 133.63
10 Montare / demontare , la cerere, a unui contor trifazat in montaj direct 1 contor 219.27
11 Montare / demontare , la cerere, a unui contor în montaj semidirect 1 grup măsură 498.37
12 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui contor monofazat, existent în instalaţii 1 contor 116.85
13 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui contor trifazat in montaj direct, existent în instalaţii 1 contor 154.4
14 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui agregat de măsură, în montaj semidirect, existent în instalaţii 1 grup măsură 528.9
15 Citire la cererea unui consumator a echipamentelor de masura 1 loc de consum 17.56
16 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor monofazat , existent în instalaţii 1 contor 106.94
17 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor trifazat in montaj direct, existent în instalaţii, 1 contor 156.33
18 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor.in montaj semidirect existent în instalaţii 1 grup măsură 336.82
19 Desfiintare bransament aerian si coloana, la cerere, când dispare locul de consum 1 bransament si coloana 263.83
20 Expertizare metrologica 1 contor 33.5
21 Constatare elemente de interventie / constatare stare tehnica de catre comisia de evaluare 1 grup masura 278.69
22 Remediere a urmărilor unui deranjament în instalaţia de alimentare cu energie electrică, datorat defectelor în instalaţia de utilizare a consumatorului 1 deranjament 241.08
23 Montare si sigilare contor monofazat la client prosumator 1 contor 124.47
24 Montare si sigilare contor trifazat in montaj direct la client prosumator 1 contor 182.75
25 Verificare montaj si sigilare contor monofazat sau contor trifazat in montaj direct 1 contor 97.91
26 Montarea unui contor monofazat in sistem AMR, la solicitarea clientului, conform Ordinului ANRE nr.866/12.10.2018 "Conditiile cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor demasurare inteligenta a energiei electrice la nivel national" 1 contor 703.3
27 Montarea unui contor trifazat in montaj direct in sistem AMR, la solicitarea clientului,conform Ordinului ANRE nr.866/12.10.2018 "Conditiile cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor demasurare inteligenta a energiei electrice la nivel national" 1 contor 477.8
Valoarea tarifelor menţionate nu include TVA – se aplica incepand cu 01.01.2020.

La cererea solicitanților, Delgaz Grid prestează următoarele servicii nereglementate:

Nr. Denumirea serviciului
1 Închiriere locații pe stâlpii din infrastructura fizică a liniilor electrice aeriene pentru instalare de rețele de comunicații electronice, branșamente electrice, reclame publicitare, camere video, sistem de supraveghere, antene
2 Închiriere transformatoare de putere, contoare de măsurare energie electrică
3 Prestarea de servicii de livrare date măsurate analizate a înregistrărilor privind consumul de energie electrică (care nu sunt prevăzute ca fiind cu titlu gratuit în obligațiile ca și operator de distribuție concesionar)
4 Furnizarea zilnică a conturului orar realizat de către parteneri

Tarifele pentru serviciile nereglementate, la cererea solicitanților pot fi consultate aici.