Tarife distribuție
energie electrică

Ordinul ANRE 216/09.12.2020 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 Ianuarie 2021

Descarcă

Ordinul ANRE 3/15.01.2020 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 16 Ianuarie 2020

Descarcă

Ordinul ANRE 223/16.12.2019 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020

Descarcă

Ordinul ANRE 74/24.06.2019 pentru modificarea ordinului ANRE 201/2018, privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 Iulie 2019

Descarcă

Ordinul ANRE 201/14.12.2018 - de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 iulie 2019.

Descarcă

Tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi preţul pentru energia electrică reactivă aprobate pentru anul 2018, pentru Delgaz Grid S.A., conform Ordinului ANRE 118/2017.

Descarcă

Tarife prestări servicii nereglementate, valabile începând cu 01.02.2021

Nr. Denumirea serviciului facturat Unitate de măsură Valoare (RON)
fără TVA
A.1. - Deconectări sau reconectări ale locurilor de consum (pentru neplată sau la cerere)
1 Deconectări sau reconectări ale locurilor de consum (pentru neplată sau la cerere) - monofazat 1 loc de consum 134.48
2 Deconectări sau reconectări ale locurilor de consum (pentru neplată sau la cerere) - trifazat 1 loc de consum. 157.33
3 Deconectări sau reconectări ale locurilor de consum (pentru neplată sau la cerere) - monofazat smart 1 loc de consum. 0
4 Deconectări sau reconectări ale locurilor de consum (pentru neplată sau la cerere) - trifazat smart 1 loc de consum. 0
A.2. - Remedieri ale urmărilor deranjamentelor în instalaţiile de alimentare cu energie electrică
5 Remediere a urmărilor unui deranjament în instalaţia de alimentare cu energie electrică, datorat defectelor în instalaţia de utilizare a consumatorului 1 deranjament 248.76
B.1. - Montări, demontări și/sau remontari contoare, la cererea beneficiarilor
B.1.1 - Montări contoare la cerere
6 Montare, la cerere, a unui contor monofazat la consumatori 1 contor 134.15
7 Montare, la cerere, a unui contor trifazat în montaj direct la consumatori 1 contor 227.66
8 Montare, la cerere, a unui contor, în montaj semidirect 1 grup măsură 526.35
9 Montare, la cerere a unui contor monofazat la prosumator 1 contor 93.1
10 Montare, la cerere a unui contor trifazat la prosumator 1 contor 182.42
B.1.2 - Demontări si/sau remontări, la consumatori existenţi, la cererea acestora
11 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui contor, existent în instalaţii, monofazat 1 contor 125.28
12 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui contor, existent în instalaţii, trifazat, în montaj direct 1 contor 166.01
13 Înlocuire (demontare şi remontare), la cererea consumatorului, a unui agregat de măsură, în montaj semidirect, existent în instalaţii 1 grup de măsură 556.18
B.2. - Citire la cererea unui consumator a echipamentelor de măsură
14 Citire la cerere a echipamentelor de măsură 1 loc de consum 20.97
B.3. - Verificări în teren, la cererea beneficiarilor, a contoarelor existente în instalaţii
15 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor, existent în instalaţii, monofazat 1 contor 107.16
16 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor, existent în instalaţii, trifazat în montaj direct 1 contor 163.31
17 Verificare în teren, la cererea beneficiarului, a unui contor, existent în instalaţii, în montaj semidirect 1 grup măsură 353.48
18 Verificare în teren și sigilare contor monofazat/trifazat la prosumator 1 contor 98.19
B.4. - Desființare branșament, la cerere
19 Desființare branșament aerian și coloană, la cerere, cînd dispare locul de consum 1 branșament și coloană 275.26
B.5. - Constatarea în teren a elementelor de intervenție neautorizată
20 Constatare elemente de intervenție 1 grup măsură 291.75
Valoarea tarifelor menţionate nu include TVA – se aplica incepand cu 01.02.2021.

La cererea solicitanților, Delgaz Grid prestează următoarele servicii nereglementate:

Nr. Denumirea serviciului
1 Închiriere locații pe stâlpii din infrastructura fizică a liniilor electrice aeriene pentru instalare de rețele de comunicații electronice, branșamente electrice, reclame publicitare, camere video, sistem de supraveghere, antene
2 Închiriere transformatoare de putere, contoare de măsurare energie electrică
3 Prestarea de servicii de livrare date măsurate analizate a înregistrărilor privind consumul de energie electrică (care nu sunt prevăzute ca fiind cu titlu gratuit în obligațiile ca și operator de distribuție concesionar)
4 Furnizarea zilnică a conturului orar realizat de către parteneri

Tarifele pentru serviciile nereglementate, la cererea solicitanților pot fi consultate aici.