Standard de
performantă

Distribuţia energiei electrice

Standardul reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi stabileşte indicatorii de performanţă cu privire la:

 1. continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor
 2. calitatea tehnică a energiei electrice distribuite
 3. calitatea comercială a serviciului de distibuţie a energiei electrice

Compensaţii la care au dreptul utilizatorii în situația în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin standard

 1. Compensaţia este o sumă de bani pe care operatorul de distribuție  o plăteşte utilizatorului racordat în zona RED afectată, în cazul în care nivelul unui indicator de performanţă nu este atins
 2. Valorile compensaţiilor pe care operatorul de distributie (OD) este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard sunt precizate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 4
 3. OD este obligat să plătească aceste compensaţii direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36 alin. (3) şi (4) din standard, prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie
 4. Începând cu data de 01.01.2019, compensaţiile datorate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se plătesc utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora

Articolul 19 din Standard

Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă OD şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la locul său de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, OD este obligat:

 1. să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare
 2. să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum
 3. să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum
 4. să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum
 5. să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă
 6. dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv

Obligaţii ale operatorului de distribuţie conform prevederilor din Standardul de performanţă aici.