Specificații tehnice
energie electrică

Distribuţia energiei electrice

Specificaţiile tehnice cuprind cerinţe, standarde, norme sau caracterisitici de natură tehnică ce permit descrierea în mod obiectiv a fiecărui produs sau serviciu astfel încât să corespundă necesităţilor companiei.

Linii directoare Listă specificații tehnice

Folosiți căutarea pentru a identifica documentul de interes.
Nr. Denumire
ST 001 Firidă de distribuție de joasă tensiune
ST 002 Bloc de măsură și protecție monofazat ( BMPM )
ST 003 Bloc de măsură și protecție trifazat ( BMPT)
ST 004 Firidă de distribuție, contorizare si protecție
ST 005 Firidă de branșament monofazat de joasă tensiune cu întreruptor, tip FB1-1
ST 006 Tablouri de distribuție de joasă tensiune
ST 007 Dulap SCADA din posturile de transformare
ST 008 Punct de aprindere iluminat public
ST 009 Cutie de distribuţie de joasă tensiune
ST 010 Cutie de joncţiune trifazată pentru iluminatul public
ST 011 Cutie de secționare (selectivitate) pentru rețelele 0,4 kV
ST 012 Cleme de derivaţie cu dinţi utilizate în linii electrice aeriene de joasă tensiune
ST 013 Descărcătoare cu oxizi metalici de joasă tensiune
ST 014 Redresor automat pentru stații de transformare
ST 015 Separatoare şi siguranţe fuzibile MPR pentru instalaţii cu Un=1 kV
ST 016 Transformatoare de distribuţie 20/0,4 kV cu înfăşurări din aluminiu 50 ÷ 1600 kVA
ST 017 Bobina trifazică de nul artificial pentru creare neutru în rețelele de MT BPN
ST 018 Separatoare de joasă tensiune echipate cu siguranţe fuzibile
ST 019 Post de Transformare și modul de conexiuni în Anvelopă de Beton
ST 020 Transformator de tensiune destinat reanclanşatoarelor şi separatoarelor telecomandate
ST 021 Cutie secţionare pentru reţele de 1 kV
ST 022 Contactoare
ST 023 FIRIDĂ DE DISTRIBUŢIE, CONTORIZARE ŞI PROTECŢIE FDCP 3
ST 025 Dispozitiv de Semnalizare Avarii (DSA) pentru rețele aeriene de Medie Tensiune
ST 026 Transformatoare de distribuţie 20/1 kV cu înfăşurări din aluminiu 50 ÷ 1600 kVA
ST 029 Conectori cu şurub pentru manşoane
ST 030 Manşetă reparaţie manta
ST 031 Terminal numeric pentru protecție și conducere a celulelor aferente PT
ST 032 Clemă în “V” cu terminal de tranziţie
ST 033 Transformator de tensiune pentru servicii interne 20 (6) kV / 0,23 kV
ST 034 Cadru de siguranțe fuzibile 24 kV cu descărcători cu oxid de zinc pentru LEA de medie tensiune
ST 035 Izolatoare și lanțuri de izolatoare compozite de 110 kV
ST 036 Dispozitiv de Semnalizare Avarii pentru rețele subterane de medie tensiune
ST 037 Separatoare de sarcină tripolare de exterior 24 kV
ST 038 Separatoare tripolare de exterior 24 kV
ST 039 Dulap electroalimentare de 24 V c.c. pentru Posturi de Transformare
ST 040 Cleme şir pentru conductor de 16, 25 mm2
ST 041 Suport cuib berze
ST 042 Platforme transformator pentru PTA
ST 043 Siguranțe fuzibile de MT pentru transformatoare de masură
ST 044 Ţeavă corugată pentru protecția cablurilor
ST 045 Ansamblu de dulapuri pentru servicii interne curent alternativ
ST 046 Ansamblu de dulapuri pentru servicii interne curent continuu
ST 047 Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare
ST 048 Stâlpi metalici tubulari pentru construcția LEA JT, MT și IT
ST 049 Post de transformare subteran
ST 050 Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior, Sn = 400 kVA
ST 051 Releu de monitorizare nivel izolație si semnalizare punere la pământ curent continuu
ST 052 Releu de temporizare tip MET 13
ST 054 Întrerupătoare automate cu protecție diferențială de joasă tensiune (disjunctoare)
ST 055 Celulă mobilă de medie tensiune
ST 056 Legături antipasăre 20 kV
ST 057 Siguranțe fuzibile de medie tensiune pentru transformatoare de putere MT/JT
ST 058 Izolatoare și lanțuri de izolatoare de tracțiune pentru LEA 20 kV- Lucrări de reparații
ST 059 Izolatoare și lanțuri de izolatoare de tracțiune pentru LEA 20 kV- Lucrări de investiții
ST 060 Izolatoare suport pentru LEA 20 kV
ST 061 Transformatoare de distribuție 20/0,4 kV cu înfășurări din cupru 50 ÷ 1600 kVA
ST 062 Conductoare neizolate de 1 kV, 20 kV
ST 063 Cabluri şi conductoare izolate
ST 064 Cleme circuite secundare
ST 065 Cabluri de medie tensiune cu izolație din XLPE
ST 066 Terminal numeric comandă întrerupător rezistență
ST 067 Sursă de încărcare şi baterie de acumulatoare pentru separatoare şi reanclaşatoare 12/24 V c.c
ST 068 Silicagel microporos indicator
ST 069 Terminal numeric aferent automatizării I.U.Z.I.C.
ST 070 Sisteme de închidere echipamente
ST 071 Aparat pentru măsurare prize de pământ
ST 072 Modem GSM/GPRS destinat contoarelor electronice monofazate/trifazate de energie electrică
ST 073 Analizor portabil pentru măsurarea tensiunilor şi sarcinilor în posturile de transformare
ST 074 Transformator de curent pentru componenta homopolara
ST 075 Întrerupător cu vid de medie tensiune
ST 076 Sistem de protecție și conducere a transformatoarelor 110/MT
ST 077 Terminal numeric pentru protecție și conducere a bateriilor de condensatoare din rețelele de MT cu neutrul legat la pământ prin bobină: compensare
ST 078 Terminal numeric pentru protecția și conducerea celulelor LES MT din stațiile de transformare
ST 079 Terminal numeric pentru protecția și conducerea cuplelor MT din stațiile de transformare
ST 080 Terminal numeric pentru protecția celulelor de măsură MT din stațiile de transformare
ST 081 Terminal numeric pentru protecția și conducerea celulelor liniilor aeriene și mixte, radiale, din stațiile de transformare
ST 082 Terminal numeric pentru protecția și conducerea celulelor TSI din stațiile de transformare
ST 083 Lacăte de siguranță
ST 084 Clește ampermetric digital deschidere minim 70 mm
ST 085 Distanţor interfazic medie tensiune
ST 086 Întrerupător curent continuu pentru BA
ST 087 Întreruptor JT debroșabil sau montaj fix
ST 088 Post de Transformare în Anvelopă de Metal (24 kV) pentru provizorat
ST 089 Redresor automat monofazat (încărcător laborator) pentru baterii de 12 V
ST 090 Acumulator 12V
ST 091 Bobină de stingere cu reglaj continuu pentru rețele de medie tensiune
ST 092 Modul de Secţionare în Anvelopă de Beton
ST 094 Ulei mineral electroizolant pentru sistemul de comandă electro-pneumatic al întrerupătoarelor
ST 095 Ulei mineral electroizolant transformator
ST 096 Cutie conexiuni BK
ST 098 Cutie de protecție transformator tensiune celulă 110 kV LEA
ST 101 Descărcătoare cu oxizi metalici 110 kV
ST 102 Descărcătoare cu oxizi metalici 20 kV, 10 kV, 6 kV
ST 103 Adaosuri de beton pentru stâlpii de lemn folosiți la construcția LEA J.T. şi M.T.
ST 104 Dulap conexiuni 110 kV
ST 105 Dulap tratare neutru
ST 106 Ceas de comandă cu program astronomic pentru aprinderea iluminatului public
ST 107 Fibră optică OPGV
ST 108 Întrerupătoare de 110 kV cu SF6
ST 109 Întrerupător de medie tensiune cu vid, monopolar, de exterior
ST 110 Container realizat din panouri tip “sandwich” destinat echipării camerei de comandă și cabinei de conexiuni din stațiile de transformare ale Delgaz Grid
ST 111 Terminal numeric declanşare selectivă a liniei cu punere la pământ
ST 113 Osciloscop digital
ST 115 Terminal numeric pentru reglajul automat al bobinelor de stingere
ST 116 Releu digital de frecvenţă şi derivata frecvenţei
ST 117 Rezistor tratare neutru de valoare mare
ST 118 Rezistor tratare neutru 300/600 A şi 1000 A
ST 120 Separatoare trifazate de exterior de 110 kV
ST 121 Separator monopolar de exterior de 36 kV, cu CLP
ST 122 Separator tripolar de medie tensiune - interior
ST 123 Sistem de conducere locală şi la distanţă staţie de transformare
ST 124 Sistem de protecţie şi conducere a LEA 110 kV cu alimentare bilaterală
ST 125 Dulap pentru declanșarea selectivă a liniilor cu punere la pământ din PA
ST 126 Sistem de protecţie şi conducere a LEA 110 kV scurte, cu alimentare bilaterală
ST 127 Subansamblu contact pentru socluri de siguranțe fuzibile
ST 129 Terminal numeric pentru protecţie şi conducere a bateriilor de condensatoare din rețelele MT cu neutrul legat la pământ prin rezist:ă
ST 134 Termomanometru cu sondă de temperatură pentru transformatoarele de forţă
ST 135 Transformatoare de curent de medie tensiune
ST 136 Transformatoare de curent 110 kV
ST 137 Transformator de curent de exterior pentru bateriile de condensatoare
ST 138 Transformator de nul și servicii interne
ST 139 Transformator de putere 110 kV/MT
ST 140 Transformatoare capacitive de tensiune de 110 kV
ST 141 Transformator de tensiune MT
ST 142 Baterii de condensatoare de 6kV - 10kV - 20 kV
ST 143 Ventilator axial pentru răcirea forţată a transformatoarelor de putere
ST 144 Stâlpi de lemn pentru construcţia LEA JT şi MT
ST 145 Relee intermediare
ST 146 Stâlpi de beton pentru construcţia LEA JT-MT
ST 147 Sursă neîntreruptibilă de tensiune
ST 148 Aparat pentru depistare punere la pamânt in curent continuu
ST 149 Sursă de curent şi de tensiune, digitală, portabilă, pentru verificarea contoarelor de energie electrică
ST 150 Aparate de măsură digitale cu montare pe panou
ST 151 Cleşte ampermetric digital curenţi circuite secundare
ST 153 Sistem locator de trasee cabluri multifrecvenţă
ST 155 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă electroizolantă minim 16 m
ST 156 Trusă pentru măsurat capacitatea bateriilor de acumulatoare din staţiile de transformare
ST 157 Transformatoare de curent de joasă tensiune
ST 158 Dispozitiv de scos izolația XLPE
ST 159 Invertor 12V cc/230 Vca
ST 160 Multimetru digital de laborator
ST 161 Cabluri de joasă tensiune
ST 162 Baterie de acumulatoare cu gel
ST 163 Sigilii autoadezive şi garnituri electroizolante
ST 164 Reanclanşator 20 kV
ST 165 Sigilii autoadezive și garnituri electroizolante pentru portul optic
ST 166 Elemente de asamblare filetate şuruburi/piuliţe/şaibe
ST 167 Dispozitiv pentru îndepărtarea stratului semiconductor nedecojibil
ST 168 Celulă de măsurare aeriană de 20 kV pentru măsurarea energiei electrice
ST 169 Baterie de acumulatoare tip OPZV pentru stații de transformare – montaj pe rastel
ST 170 Armături preformate de legătură şi reparare aferente LEA 110 kV
ST 173 Bloc de alimentare tip BACC pentru asigurarea tensiunii operative în PA
ST 174 Aparat sudură fibra optică
ST 176 Binoclu
ST 179 Tester portabil pentru baterie staţionară de acumulatori
ST 181 Dispozitiv pentru analiza gazelor din releul Buchholz
ST 182 Pistol de lipit
ST 184 Detector de defect pentru reţelele torsadate
ST 185 Cutie de măsurare
ST 186 Sursă stabilizată de tensiune reglabilă
ST 188 Dulap automatizare DAS (f+U) și AAR
ST 189 Clește ampermetric digital deschidere minim 120 mm
ST 190 Transformatoare de distribuție 20/1 kV cu înfășurări din cupru 50 ÷ 1600 kVA
ST 193 Cablu torsadat pentru liniile electrice de medie tensiune
ST 194 Manşoane de tranziţie de MT
ST 195 Manşoane de legătură de MT
ST 196 Manşoane de legătură de JT
ST 197 Terminale de MT (interior şi exterior)
ST 198 Motocoasă
ST 199 Dispozitiv de ridicat tamburi (ansamblu sufă + bolt)
ST 200 Cabluri de joasă tensiune torsadate pentru linii electrice aeriene
ST 201 Trusă digitală de curent şi tensiune
ST 202 Trusă de injecție curent primar
ST 203 Regulator automat de tensiune (RAT) pentru transformatoarele de putere din staţiile de transformare IT/MT
ST 204 Dispozitiv de acţionare pentru comutatorul de reglaj în sarcină
ST 205 Stație de lipit cu aer cald și letcon
ST 206 Trusă pentru verificat reanclanşatoare Tavrida (tip KTR)
ST 207 Cameră termoviziune
ST 208 Trusă pentru verificat reanclanşatoare Noja Power 20 kV
ST 211 Grup electrogen 50KW
ST 212 Grup electrogen 3-5KW
ST 213 Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri
ST 214 Transformatoare de distribuție 1/0,4 kV cu înfășurări din cupru 10 ÷ 160 kVA
ST 215 Motofierăstrău cu motor pe benzină
ST 216 Motofierăstrău cu motor pe benzină cu braț telescopic
ST 217 Pompă submersibilă
ST 218 Presă hidraulică cu acționare manuală
ST 221 Generator static 3KVA
ST 222 Izolator suport de 35 kV pentru stații de transformare
ST 223 Transformatoare de putere de tip uscat cu puteri cuprinse între 250 – 2500 kVA
ST 224 Multimetru digital portabil
ST 225 Trusă şabloane 40 mm pentru inscripţionarea suprafeţelor plane ale echipamentelor electrice
ST 226 Trusă şabloane 70 mm pentru inscripţionarea suprafeţelor plane ale echipamentelor electrice
ST 227 Indicator bipolar pentru verificarea corespondenței fazelor
ST 228 Aparat sudare monofazic în curent continuu
ST 231 Trusă manșonar
ST 232 Elemente de semnalizare rutieră ansamblu triunghi reflectorizant, girofar, baliză
ST 235 Punte măsurat rezistente mici – Microohmetru digital
ST 242 Analizor portabil trifazat pentru monitorizarea calităţii energiei electrice
ST 244 Grup electrogen 250 KVA
ST 245 Trusă măsurare tangentă de delta
ST 254 Grup electrogen 400 KVA
ST 258 Pirometru
ST 259 Ampermetru cu radio frecvenţă
ST 260 Vopsea polimerică pentru inscripționarea stâlpilor LEA de beton armat
ST 262 Analizor de semnal PLC
ST 263 Suport pentru montarea transformatoarelor de curent și tensiune din stațiile de transformare
ST 264 Trusă electrician
ST 265 Set cordoane/testere pentru aparatele de măsură
ST 266 Fereastră vizualizare ecran contor
ST 268 Presă hidraulică pentru îmbinările conductoarelor liniilor electrice de înaltă tensiune
ST 269 Solutie tehnică înlocuirea instalațiilor de telecomandă din PA-PT
ST 270 Soluție tehnică pentru protecție, conducere și integrare în SCADA a celulelor de MT din stații neintegrate
ST 271 Cutie de distribuţie pentru reţea 1 kV
ST 272 Dulap electroalimentare + SCADA din punctele de alimentare
ST 273 Locator/detector cabluri
ST 274 Contor etalon monofazat
ST 275 Contor etalon trifazat
ST 279 Grup electrogen 100 KW
ST 280 Megohmetru 5000 V
ST 283 Trusă pentru măsurarea dinamică a rezistenței înfășurărilor la transformatoarele de putere
ST 284 Maşină de găurit cu percuţie cu sistem de prindere SDS MAX
ST 285 Megohmmetru 10000 V
ST 286 Echipament FRONT - END
ST 287 Sisteme de etanșare pentru cablurile care traversează fundațiile PTAB sau MCAB
ST 288 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă metalică minim 16 m
ST 289 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă electroizolantă minim 13.5m
ST 291 Contoare de energie electrică pentru sistemul „TURTLE-TS2”
ST 292 Dulap Automatizare AAR ( condiționare simplificată)
ST 294 Sigilii robineţi ulei
ST 295 Întrerupător trifazat de medie tensiune cu acționare monopolară
ST 296 FDCP destinate lucrărilor de securizare a reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune
ST 297 Celule de 24 kV din posturile de transformare în anvelopă ce utilizează SF6 ca mediu izolant
ST 298 Celule de 24 kV din Posturile de Transformare în Anvelopă ce utilizează mediu izolant aer
ST 299 Contoare de energie electrică pentru sistemul „Smart Metering -PLC”
ST 300 Concentratoare cu montare pe j.t. pentru sistemul „Smart Metering-PLC”
ST 301 Întrerupătoare automate JT pentru protecția la suprasarcina și scurtcircuit curent continuu
ST 302 Intrerupatoare automate JT pentru protectia la suprasarcina si la scurt-circuit
ST 303 Contoare electronice monofazate
ST 304 Contoare electronice trifazate
ST 310 Siguranţe false joasă tensiune (soclu MPR)
ST 311 Celulele de 24 kV din PA cu mediu izolant aer
ST 312 Grup electrogen 7 kW cu stabilizator de tensiune
ST 313 Detector bipolar de joasă tensiune
ST 314 Releu Buchholz pentru transformatoarele de putere
ST 317 Contoare de energie electrică inteligente ce utilizeaza protocol G3-PLC
ST 318 Concentratoare de Date pentru SMI ce utilizeaza protocolul G3-PLC
ST 319 Reflectometru pentru localizarea defectelor
ST 320 Protectoare electroizolante lucru sub tensiune joasă tensiune
ST 321 Trusă de lucru dotare standard electrician exploatare MT-JT - individual
ST 322 Trusă de lucru dotare standard electrician măsură - individual
ST 323 Trusă de lucru dotare standard electrician exploatare stații - individual
ST 324 Trusă de lucru dotare standard electrician PRAM - individual
ST 325 Trusă de lucru dotare standard electrician mentenanță IT - individual
ST 326 Trusă de lucru dotare standard electrician mentenanță MT - JT - individual
ST 327 Trusă de lucru dotare standard electrician defectoscopie - individual
ST 328 Trusă de lucru dotare standard fasonatori- individual
ST 329 Terminal numeric pentru protecție și conducere a celulelor aferente PA
ST 330 Cleme și amături LEA 110 kV
ST 331 Bloc de măsură și protecție (BMPM/BMPT) pentru Prosumatori
ST 332 Clește pentru curent cu transmisia datelor prin radiofrecvență (wireless)
ST 333 Tambur derulare cablu cu semiremorcă
ST 334 Lampă portabilă cu acumulatori
ST 337 Dispozitiv digital pentru măsurat gabarite şi distanţe
ST 339 Detector de tensiune de tip capacitiv pentru tensiuni de utilizare 3÷10 kV
ST 340 Dispozitiv identificare LES medie și joasă tensiune
ST 341 Detector de tensiune de tip capacitiv pentru tensiuni de utilizare 6÷20 kV
ST 342 Presă hidraulică mufat cable cu acumulatori
ST 343 Presă pentru cleme cu teacă
ST 344 Aparat pentru măsurarea prizelor de pământ din stațiile de transformare
ST 345 Container deșeuri
ST 346 DigiPHONE
ST 347 Analizor portabil pentru măsurarea tensiunilor din posturile de transformare
ST 348 Accesorii LEA JT-MT mentenanță
ST 349 Platformă orizontală mobilă
ST 350 Dispozitiv de ancorare al stâlpilor liniilor electrice aeriene (LEA)
ST 353 Transformator de putere 22 / 6,3 kV – 16 MVA, grupa de conexiuni Dd-12
ST 354 Detector de tensiune de tip capacitiv pentru tensiuni de utilizare 10÷35 kV
ST 355 Detector bipolar de joasă tensiune cu indicarea valorii tensiunii
ST 357 Plăci (paravane) electroizolante pentru blocarea în poziţia deschis a cuţitelor SB 6 - 20kV
ST 358 Sistem de cuplare la dispozitivul de asigurare-ancorare scară din duraluminiu / fibră de sticlă
ST 359 Sistem pentru delimitarea materială a zonei de lucru (împrejmuirea zonei de lucru)
ST 360 Dispozitiv de ancorare-asigurare a scării din duraluminiu / fibră de sticlă
ST 361 Panouri pentru îngrădirea locului de muncă
ST 362 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit trifazat pentru cablurile din celulele de medie tensiune dintr-un PTAb
ST 363 Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit pentru bare plate
ST 364 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune
ST 365 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit pentru bare rotunde echipate cu cablu cu sectiunea 50 și 70 mm2
ST 366 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit pentru linii electrice aeriene înaltă tensiune 110 kV
ST 367 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit pentru linii electrice aeriene LEA- 6÷35 KV, cu montare de la sol
ST 368 Dispozitiv mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) pentru linii electrice aeriene LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate și izolate (torsadate)
ST 369 Ventilator eolian destinat posturilor de transformare, punctelor de alimentare și modulelor de conexiuni
ST 370 Separator tripolar de exterior de 36 kV, cu CLP
ST 371 Distanţier interfazic cu montaj de la sol fară intreruperea tensiunii pentru LEA 0,4 kV
ST 372 Dezumidificator destinat utilizării în clădirile stațiilor/posturilor de transformare
ST 373 Dispozitive specifice executării manșoanelor și cutiilor terminale de exterior în rețelele cu cablu torsadat de medie tensiune
ST 374 Panou de semnalizare utilizat în stațiile de transformare
ST 375 Tambur tractabil cu cablu universal de intervenție de medie tensiune
ST 376 Mașina de găurit și înșurubat cu acumulatori
ST 377 Mașina de găurit cu percuție cu acumulatori
ST 378 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă metalică minim 13.5m
ST 379 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă metalică minim 20m
ST 380 Autoutilitară cu platformă de lucru la înălțime tip nacelă electroizolantă minim 20m
ST 381 Tambur tractabil cu cablu flexibil de cupru de joasă tensiune pentru intervenții
ST 383 Analizor staționar pentru monitorizarea calității energiei electrice din posturile de transformare
ST 384 Detector de tensiune de tip capacitiv pentru tensiuni de utilizare 36÷110 kV
ST 386 Invertor trifazat pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din stațiile și posturile de transformare
ST 387 Modul fotovoltaic pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din stațiile si posturile de transformare
ST 388 TROLIU (CABESTAN)
ST 389 Conductoare neizolate speciale de mare capacitate pentru rețele electrice de 110 KV
ST 401 Prăjină electroizolantă pentru legături
ST 402 Prăjină electroizolantă cu cârlig retractabil
ST 403 Prelungitor pentru prăjina electroizolantă cu cârlig retractabil
ST 404 Prăjină electroizolantă universală cu capete de îmbinare universale
ST 405 Prăjină electroizolantă cu menghină
ST 406 Prăjină electroizolantă cu foarfecă
ST 407 Prăjină electroizolantă cu foarfecă pentru tăierea legăturilor
ST 408 Prăjină electroizolantă telescopică universală
ST 409 Prăjină electroizolantă cu tirant cu inel răsucit
ST 410 Prăjină electroizolantă cu tirant cu menghină
ST 411 Rastel pentru prăjini electroizolante
ST 412 Adaptor pentru prăjina electroizolantă cu cârlig
ST 413 Adaptor universal atașsabil la prăjina electroizolantă
ST 414 Ax cotit
ST 415 Perie pentru curățarea conductorului
ST 416 Dispozitive de ungere
ST 417 Cheie cu clichet
ST 418 Dispozitive pentru demontarea agrafelor de blocare
ST 419 Dispozitive pentru montarea agrafelor de blocare
ST 420 Lamă rotitoare
ST 421 Cârlig rotitor
ST 422 Ciocan
ST 423 Clește pentru izolatoare
ST 424 Port - bulon
ST 425 Cheie tubulară cu cardan
ST 426 Fierăstrău pentru metale
ST 427 Șurubelniță
ST 428 Oglindă
ST 429 Clește articulat pentru extragerea elementelor fuzibile
ST 430 Lavetă siliconată
St 431 Șervețele impregnate cu silicon
ST 432 Șunt
ST 433 Soluție de curățat
ST 434 Silicon
ST 435 Lubrifiant
ST 436 Prăjină cu electroizolantă cu tirant cu cârlig
ST 437 Sac ridicare materiale
ST 438 Găleată pentru scule
ST 439 Teacă electroizolantă
ST 440 Proiector electroizolant pentru conductor
ST 441 Proiector electroizolant pentru lanț de întindere
ST 442 Proiector electroizolant pentru lanț dublu de întindere
ST 443 Proiector flexibil electroizolant pentru izolator suport
ST 444 Proiector rigid electroizolant pentru izolator suport
ST 445 Folie electroizolantă
ST 446 Clește pentru folie electroizolantă
ST 447 Dinamometru
ST 448 Tijă pentru măsurat distanțe
ST 449 Indicator pentru corespondența fazelor
ST 450 Aparat pentru măsurarea curenților de suprafață
ST 451 Indicator de lipsă a tensiunii
ST 452 Tirant de detensionare
ST 453 Tirant simplu de detensionare
ST 454 Funii de ajutor și accesorii
ST 455 Chingi
ST 456 Palan cu chingă
St 457 Scripete
ST 458 Suporturi și accesorii de fixare
ST 459 Clemă broască pentru conductoare
ST 460 Suport de conductor
ST 461 Cleme pentru lucrul sub tensiune
ST 462 Centura de poziționare
ST 463 Mănuși electroizolante clasa 3
ST 464 Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroziolante
ST 465 Mâneci electroizolante pentru braț
ST 466 Ochelari de protecție
ST 467 Stație radio walkie - talkie
ST 468 Higrometru
ST 469 Set cameră video
St 470 Autoutilitară cu platformă ridicătoare cu braț și nacelă electroizolantă la tensiunea de 46kV
ST 471 Anemometru
ST 472 Scară cladibilă cu tronsoane din metal ușor și cu ultimul tronson din material electroizolant
ST 498 Teacă, teacă cu pălărie electroizolantă JT
ST 499 Șunturi de joasă tensiune pentru firide