Sisteme de
măsurare inteligentă

În cadrul Delgaz Grid S.A. este în curs de implementare Sistemul de contorizare inteligentă conform cerinţelor Ordinului ANRE 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

Beneficii

O imagine mai clară asupra consumului tău de energie electrică

  1. Citirea de la distanţă a contoarelor şi facturarea cu o mai mare acurateţe
  2. Securitate în transmiterea datelor privind consumul
  3. Eliminarea estimărilor de consum energie electrică
  4. Monitorizare şi intervenţie rapidă în cazul eventualelor defecţiuni tehnice
  5. Reducerea timpilor alocaţi identificării locurilor unde există căderi de tensiune cu impact direct asupra calităţii serviciului prestat

Contorul SMART presupune înlocuirea vechiului contor cu unul de ultimă generaţie.

Date tehnice

Contoarele inteligente instalate la consumatori comunică bidirecţional prin intermediul reţelei de joasă tensiune, utilizând protocolul de comunicaţie Meters and More, cu concentratoare de date instalate în posturile de transformare MT/JT. Aceste concentratoare sunt conectate la sistemul de punct central prin intermediul unui modem 3G.