Profiluri
de consum

Profiluri de consum

Profilurile de consum au fost elaborate în scopul asigurării condiţiilor de decontare pe piaţa nereglementată de energie electrică pentru locurile de consum care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

  1. locurile de consum să nu fie echipate cu echipamente de măsurare prevăzute cu funcţii suplimentare pentru înregistrarea orară a consumului
  2. încadrarea punctelor de măsură în categoria C utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică cu consum anual sub 200 MWh

Verificarea criteriilor de încadrare a unui loc de consum în profilul aprobat se efectuează în conformitate cu "Procedura operaţională pentru determinarea şi utilizarea profilurilor specifice de consum" prin una din următoarele modalităţi:

  1. verificarea pentru fiecare perioadă analizată a respectării criteriilor de abatere de la categoria de consum cu /- 2% faţă de limitele superioare, respectiv inferioare ale categoriei de consum
  2. verificarea pe bază de măsuratori a modului de respectare a încadrării în profil pe baza analizei respectarii criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri >10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat
Cod Descriere
- Profile categorii consumatori 15 minute
AGR0015 Piaţa agroalimentară
ATL0015 Ateliere
BAN0015 Sedii Bănci
BRU0015 Brutării
CAN0015 Cămin nefamilişti
CCD0015 Centru colectare deşeuri
CDM0015 Cabinet-dispensar medical
CNT0015 Cantine publice
DEP0015 Depozite altele decât frigorifice
FAZ0015 Ferma avicola-zoo
FRG0015 Depozite frigorifice
GSM0015-1 Sit GSM
GSM0015-2 Shop GSM
ILP0015 Iluminat public
MAG0015 Magazine
PAP0015 Pompe apă
PAT0015 Patiserii - Cofetării
PEN0015 Unităti de cazare turistică altele decât hoteluri şi cele cu specific camping
RES0015 Restaurante
SCA0015 Staţii de captare apă
SCO0015-1 Unităţi şcolare
SCO0015-2 Unităţi de învăţământ preşcolar
SDC0015 Staţii de distribuţie carburanţi
SEA0015 Staţii de epurare apă
SED0015 Sedii-birouri
SEM0015 Echipamente semaforizare
SPA0015 Staţii pompare apă
SPI0015 Spital
SPL0015 Spălătorie auto
TEA0015 Unităţi teatrale
TER0015 Puncte termice