Profiluri
de consum

Profiluri de consum

Profilurile de consum au fost elaborate în scopul asigurării condiţiilor de decontare pe piaţa nereglementată de energie electrică pentru locurile de consum care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

  1. locurile de consum să nu fie echipate cu echipamente de măsurare prevăzute cu funcţii suplimentare pentru înregistrarea orară a consumului
  2. încadrarea punctelor de măsură în categoria C utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică cu consum anual sub 200 MWh

Verificarea criteriilor de încadrare a unui loc de consum în profilul aprobat se efectuează în conformitate cu "Procedura operaţională pentru determinarea şi utilizarea profilurilor specifice de consum" prin una din următoarele modalităţi:

  1. verificarea pentru fiecare perioadă analizată a respectării criteriilor de abatere de la categoria de consum cu /- 2% faţă de limitele superioare, respectiv inferioare ale categoriei de consum
  2. verificarea pe bază de măsuratori a modului de respectare a încadrării în profil pe baza analizei respectarii criteriului de încadrare în profil prin inexistenţa unor abateri >10% pe o lungime mai mare de 20% din intervalul analizat
Cod Descriere
AGR001 Piaţa agroalimentară Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2036/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu consum variabil.
ATL001 Ateliere Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2033/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu consum variabil.
BAN001 Sedii Bănci Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1015/15.04.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu consum variabil în funcţie de sezon.
BRU001 Brutării Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 373/20.02.2014. Se pretează consumatorilor noncasnici cu consum variabil.
CAN001 Cămin nefamilişti Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1378/28.05.2013. Se pretează consumatorilor casnici cu un consum variabil.
CCD001 Centru colectare deşeuri Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 765/26.03.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de anotimp.
CDM001 Cabinet-dispensar medical Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2034/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
CNT001 Cantine publice Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2027/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
DEP001 Depozite altele decât frigorifice Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2035/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
FAZ001 Ferma avicola-zoo Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1379/28.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de sezon.
FRG001 Depozite frigorifice Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2032/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant.
GSM001 Shop GSM Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2990/09.12.2010. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
GSM002 Sit GSM Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2991/09.12.2010. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant.
ILP001 Iluminat public Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1380/28.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de sezon.
MAG001 Magazine Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1293/20.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de sezon.
PAP001 Pompe apă Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1377/28.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant în funcţie de sezon.
PAT001 Patiserii - Cofetării Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 374/20.02.2014. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
PEN001 Unităti de cazare turistică altele decât hoteluri şi cele cu specific camping Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 65/13.01.2014. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
RES001 Restaurante Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 66/13.01.2014. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
SCA001 Staţii de captare apă Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1381/18.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant.
SCO001 Unităţi şcolare Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2031/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
SCO002 Unităţi de învăţământ preşcolar Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2030/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
SDC001 Staţii de distribuţie carburanţi Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1014/15.04.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de anotimp.
SEA001 Staţii de epurare apă Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1382/18.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant.
SED001 Sedii-birouri Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 3115/28.10.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
SEM001 Echipamente semaforizare Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2028/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
SPA001 Staţii pompare apă Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1376/28.05.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant în funcţie de sezon.
SPI001 Spital Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 1016/15.04.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil în funcţie de anotimp.
SPL001 Spălătorie auto Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2037/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
TEA001 Unităţi teatrale Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2026/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum variabil.
TER001 Puncte termice Aprobat conform Deciziei ANRE nr. 2029/08.07.2013. Se pretează consumatorilor noncasnici cu un consum relativ constant.