Obținere avize de amplasament

Pentru a executa orice tip de lucrări de construcții sau lucrări de modificare a construcțiilor este necesară emiterea unei autorizații de construcții care, de regulă, nu se eliberează fără avizul de amplasament, de la operatorii de distribuție a utilităților.

Pentru siguranța ta și a celor dragi ție, asigură-te că ai obținut avizul favorabil înainte de a începe o construcție.

Aviz de amplasament

Avizul de amplasament atestă faptul că lucrările de construcții care se doresc a fi realizate nu afectează rețeaua de energie electrică din zonă, iar racordarea viitoare a obiectivului la rețeaua de energie electrică este posibilă.

Pentru obţinerea avizului, te rugăm să completezi cererea și să o depui împreună cu documentele specificate, la operatorul de distribuție (Delgaz Grid). Mai multe detalii privind modalitatea și canalele de depunere a documentelor le găsești aici.

Documentaţia necesară emiterii avizului de amplasament:

 1. Formularul de cerere. Alege formularul de cerere, în funcție de tipul de client: rezidențial sau busines. Acestea pot fi descărcate de la capitolul Formulare sau pot fi solicitate la Centrele de Relații cu Publicul.
 2. Certificatul de urbanism, în copie
 3. Plan de încadrare în teritoriu, la scară, în 2 exemplare
 4. Planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zona locului de consum
 5. Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament, dacă este cazul
 6. Alte documente suplimentare care pot fi solicitate, după caz

După depunera documentației vei primi factura pentru emiterea avizului de amplasament. Documentatia este considerată completă numai după achitarea acesteia.

Emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea este o activitate reglementată de Ordinul ANRE 25/22.06.2016, cu modificările și completările din ordinul 183/2019 și 201/2019, privind aprobarea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Aviz de amplasament pentru circuite de telecomunicații

Amplasarea circuitelor de telecomunicații electronice pe stâlpii liniilor electrice aeriene (LEA) de înaltă, medie sau joasă tenisune aparținând Delgaz Grid SA se face în baza unui aviz de amplasament, atât pentru circuitele de telecomunicații noi cât și pentru cele modernizate (înlocuite sau reparate).

Pentru obținerea avizului de amplasament se va depune cererea de aviz de amplasament pentru agenți economici, însoţită de următoarele documente:

 1. Certificatul de urbanism, în copie;
 2. Planul de încadrare în teritoriu, la scară, în 2 exemplare;
 3. Planul de situaţie, la scară, cu amplasarea în zona;
 4. Memoriul tehnic cuprinzând lucrările şi condiţiile tehnice de montaj, din care să rezulte numărul stâlpilor liniilor electrice aeriene (LEA) pe care urmează a se instala circuitele de telecomunicaţii;
 5. Tipurile de cabluri utilizate şi specificaţiile tehnice ale acestora, inclusiv cele cu fibra optică, pentru reţelele de telecomunicaţii şi atestarea că acestea corespund condiţiilor tehnice în vigoare pentru a fi folosite pe stâlpii liniilor electrice aeriene (LEA);
 6. Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament. Studiul de coexistenta, întomic de către un operator atestat de către ANRE, se va aviza într-o comisie Delgaz Grid SA;
 7. Alte documente suplimentare care pot fi solicitate, după caz;

Cererea de aviz de amplasament pentru agenți economici poate fi descărcată de la capitolul Formulare.
Documentația necesară se pot depune la Centrele de Relații cu Publicul Delgaz Grid sau online. Mai multe detalii privind modalitatea și canalele de depunere a documentelor le găsești aici.

Emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea este o activitate reglementată de Ordinul ANRE 25/22.06.2016, cu modificările și completările din ordinul 183/2019 și 201/2019, privind aprobarea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Pașii care trebuie urmați, după emiterea avizului de amplasament pentru circuite de telecomunicații:

 1. Încheierea contractului privind utilizarea temporară a stâlpilor liniilor electrice aeriene de distribuţie ca suporţi pentru reţelele de telecomunicaţii. Cererea pentru încheierea contractului (disponibilă la capitolul Formulare) se va depune la Registratura Delgaz Grid din Iasi, str. Petru Movila, nr. 38, CP 700014, jud.Iași sau prin email la adresa sesizari.distributie@delgaz-grid.ro;
 2. Dacă este cazul, se va solicita către Delgaz Grid și avizul de racordare la reţeaua electrică de distribuţie, a instalaţiei de telecomunicaţii (staţia şi reţelele de telecomunicaţii aferente), inclusiv receptoarele specifice alimentate din diverse puncte din reţeaua electrică.
  Se va prezenta, obligatoriu Contractul privind utilizarea temporară a stâlpilor liniilor electrice aeriene de distribuţie ca suporţi pentru reţelele de telecomunicaţii, semnat de către Delgaz Grid și Solicitant.
  1. Executarea şi recepţia instalaţiei de alimentare cu energie electrică (dacă este cazul) a reţelelor de telecomunicaţii, având la bază avizele şi prevederile reglementărilor din domeniu, în vigoare;
  2. Executarea şi recepţionarea instalaţiei de telecomunicaţii (staţia şi reţeaua aferentă), în punctele de alimentare, de utilizare în comun şi de influenţe electrice.
 3. Stabilirea condiţiilor şi relaţiilor economico-financiare;
 4. După caz, Delgaz Grid va asigura asistenţă tehnică la execuţia lucrărilor de montare a reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpii liniilor electrice aeriene (LEA)
 5. Solicitantul trebuie să realizeze lucrările de montare pe stâlpii Delgaz Grid a reţelelor de telecomunicaţii în conformitate cu proiectele de execuţie şi cu reglementările interne în domeniu. Înainte de începerea lucrărilor respective este obligatorie încheierea programelor de lucrari corespunzătoare.

Rețeaua de distribuție energie electrică

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita emiterea avizelor de amplasament privind rețeaua de distribuție energie electrică.