Obținere avize de amplasament

Pentru a executa orice tip de lucrări de construcții sau lucrări de modificare a construcțiilor este necesară emiterea unei autorizații de construcții care, de regulă, nu se eliberează fără avizul de amplasament, de la operatorii de distribuție a utilităților.

Pentru siguranța ta și a celor dragi ție, asigură-te că ai obținut avizul favorabil înainte de a începe o construcție.

Aviz de amplasament

Avizul de amplasament atestă faptul că lucrările de construcții care se doresc a fi realizate nu afectează rețeaua de energie electrică din zonă, iar racordarea viitoare a obiectivului la rețeaua de energie electrică este posibilă.

Pentru obţinerea avizului, te rugăm să completezi cererea și să o depui împreună cu documentele specificate, la operatorul de distribuție (Delgaz Grid). Mai multe detalii privind modalitatea și canalele de depunere a documentelor le găsești aici.

Documentaţia necesară emiterii avizului de amplasament:

  1. Formularul de cerere. Alege formularul de cerere, în funcție de tipul de client: rezidențial sau busines. Acestea pot fi descărcate de la capitolul Formulare sau pot fi solicitate la Centrele de Relații cu Publicul.
  2. Certificatul de urbanism, în copie
  3. Plan de încadrare în teritoriu, la scară, în 2 exemplare
  4. Planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zona locului de consum
  5. Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament, dacă este cazul
  6. Alte documente suplimentare care pot fi solicitate, după caz

După depunera documentației vei primi factura pentru emiterea avizului de amplasament. Documentatia este considerată completă numai după achitarea acesteia.

Emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea este o activitate reglementată de Ordinul ANRE 25/22.06.2016, cu modificările și completările din ordinul 183/2019 și 201/2019, privind aprobarea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

Rețeaua de distribuție energie electrică

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita emiterea avizelor de amplasament privind rețeaua de distribuție energie electrică.