Relația cu
contractorii

Dezvoltăm parteneriatul cu contractorii, în scopul creşterii sănătăţii şi siguranţei în muncă.

Sănătatea, siguranța angajaţilor, contractorilor sau consumatorilor, precum şi mediul sunt priorităţi pentru compania noastră. Ne preocupă în mod deosebit să identificăm şi să prevenim toate riscurile care se pot manifesta într-un mediu de muncă complex şi dinamic, aşa cum este distribuția de gaze naturale şi electricitate.

Acest lucru nu este posibil fără acţiuni de monitorizare şi măsuri eficiente de sănătate si securitate în muncă pentru angajații noștri şi, in egală măsură, pentru contractorii care efectuează diverse activităţi pentru companiile noastre. Aceste măsuri, în acord cu legislația românească dar şi de grup, trebuie permanent îmbunătăţite şi adaptate specificului local. De aceea, ne dorim să folosim mai intens experienţa acumulată în relaţia cu contractorii noştri şi să aplicăm, fiecare dintre noi, învăţămintele şi bunele practici rezultate din acest parteneriat.

Ne propunem să îmbunătățim sănătatea şi securitatea în muncă prin:

  1. identificarea pericolelor, reevaluarea riscurilor asociate activităților desfășurate şi inițierea de acțiuni de prevenire sau limitare a impactului incidentelor potențiale, pe toata durata de execuţie a lucrărilor;
  2. utilizarea de către lucrători a echipamentului si mijloacelor individuale de protecție corespunzătoare sarcinilor de muncă si riscurilor aferente activităților desfășurate;
  3. exploatarea echipamentelor în condiții de siguranță prin respectarea reglementărilor privind proiectarea, punerea în funcțiune şi mentenanţa preventivă si de intervenție a acestora;
  4. raportarea si investigarea incidentelor, cu prelucrarea învăţămintelor desprinse din analiza acestora.

Dorim de asemenea să conştientizăm importanţa raportării accidentelor ușoare, a incidentelor cu potențial de accidentare, precum şi a deviațiilor de la practicile sigure de lucru. În acest efort comun ne vom implica deopotrivă managerii de proiect, inspectorii de securitate si sănătate în muncă, toți cei care au responsabilităţi în execuția lucrărilor şi serviciilor contractate.

Doar acţionând cu responsabilitate putem să eliminăm practicile si comportamentele nesigure şi periculoase care sunt cauzele principale în producerea de accidente!