Presă

Delgaz Grid a investit circa 65 de milioane de lei în 2020 pentru modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice din jud. Iași

01.04.2021, Iasi

Pentru anul în curs compania și-a propus un buget de investiții de peste 90 milioane lei (18,5 milioane euro), cu 38,5% mai mare față de anul precedent.

Delgaz Grid, compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Gru-pului E.ON România, a investit anul trecut 65 milioane lei (peste 13 milioane euro) pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice din judeţul Iași.

Una dintre priorități este modernizarea și automatizarea infrastructurii prin montarea de echipamente telecomandate în stații și posturi de transformare, în rețelele de medie tensiune și integrarea acestora în SCADA (achiziție de date, comandă și control de la distanță).

Rezultatele investițiilor sunt vizibile, calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice oferit clienților noștri, în special asigurarea continuității alimentării, îmbunătățindu-se de la an la an.

Principalele investiții din 2020 au vizat:

•             modernizarea și integrarea în SCADA a stațiilor de transformare de la Târgu Frumos, Hârlău și Gorban;

•             lucrări de modernizare la echipamente din alte 15 stații de transformare;

•             modernizări ale rețelei de joasă tensiune în 11 localități;

•             creșterea capacității rețelelor din zona metropolitană Iași pentru racordarea de noi clienți;

•             continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 87 de echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune;

•             modernizări, automatizări și integrări în SCADA a posturilor de transformare din mun. Iași;

•             contorizare inteligentă pentru circa 10.000 de clienți din mun. Iași, aproximativ 60% dintre contoare fiind deja instalate.

Pentru anul în curs ne-am propus investiții de circa 90 milioane lei, cu 38,5% mai mari decât în anul precedent, pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județ, în principal pe aceleași categorii ca în 2020:

•             continuarea contorizării inteligente în mun. Iași și a modernizării stațiilor de transformare din Hârlău, Târgu Frumos și Gorban;

•             modernizări/înlocuiri transformatoare la 40 posturi de transformare;

•             creșterea capacității rețelelor din zona metropolitană Iași (zona Valea Lupului) pentru racordarea de noi clienți;

•             continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 36 de echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune;

•             modernizări, automatizări și integrări în SCADA posturi de transformare din mun. Iași;

•             extinderi de rețele de distribuție pentru alimentarea de noi consumatori.

Delgaz Grid a investit anul trecut în județele din zona Moldovei 281 milioane lei (58 milioane euro), cea mai mare parte pentru modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice. Pentru acest an a fost alocat pentru segmentul de electricitate un buget record de investiții, de 387 milioane lei, cu 38% mai mult decât în anul precedent.

Începând din anul 2005, compania a investit peste 2,9 miliarde lei (682 milioane euro) pentru modernizarea rețelelor de energie electrică din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Compania continuă să investească sume substanțiale, pentru perioada 2020-2023 fiind planificate investiţii de 1,14 miliarde lei (225 milioane euro), în principal pentru implementarea ADMS ( Advanced Distribution Manage-ment System – Sistem avansat de management a distribuției), SMART me-tering, modernizarea reţelelor aeriene şi a staţiilor de transformare, înlocuiri de transformatoare, racordarea de noi consumatori, precum şi pentru con-formarea la cerinţele din standardul de performanţă.