Activitatea Centrelor de Relații cu Publicul este suspendată temporar. Suntem în continuare alături de voi online și telefonic. Află mai multe aici!

Presă

DELGAZ GRID S.A. lansează proiectul ”SMART”

23.05.2019, Mures

Compania DELGAZ GRID S.A. implementează, în perioada 24 aprilie 2019 – 23 aprilie 2020, proiectul ”SMART - Intreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate, incluziune și inovare, pentru îmbunătățirea organizării muncii, a performanțelor Resurselor umane angajate, a statutului lor profesional și a competențelor, inclusiv a celor de tip TIC” (cod 127209).

Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea numărului de angajați ai companiei care vor avea posibilitatea să utilizeze instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și vor beneficia de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului economic din care face parte, sector cu potențial competitiv identificat conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015 – 2020, respectiv domeniul de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020.

Proiectul va permite dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale a minim 212 angajați din departamentul de resurse umane și manageri care coordonează activitatea companiei la niveluri și compartimente diferite.

Pe termen lung, proiectul SMART va contribui la conștientizarea necesității și a beneficiilor aduse de formarea profesională permanentă, asociată cu identificarea nevoilor de formare a personalului companiei, în contextul în care dinamica pieței muncii, generată de retehnologizare, de creșterea competitivității și a nevoilor clienților, presupune adaptarea angajaților la noi cerinte profesionale, indiferent de posturile pe care le ocupă.

În urma implementării proiectului:

  • minim 202 persoane care au calitatea de angajați în funcții specifice managementului DELGAZ GRID vor participa la programe de pregătire profesională care se vor finaliza (pentru cel puțin 90% dintre participanți) cu certificări recunoscute fie la nivelul companiei, fie la nivel național. Cursurile vor acoperi o tematică largă, specifică: ”Management strategic”, ”Project Management Profesional”,  ”Manager de produs”, ”Manager inovare”, ”Manager îmbunătățire procese”, ”Competențe antreprenoriale”;
  • același grup-țintă va participa la un program de formare profesională prin activități de tip ”evenimente de informare”, ”seminarii”, ”workshop”, care va urmări îmbunătățirea abilităților manageriale, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, precum și a unor practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum şi un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici;
  • minim 10 angajați ai companiei, care își desfășoară activitatea în departamentul de resurse umane, vor beneficia de un program de formare profesională în ocupația ”Manager resurse umane”, finalizat cu certificare recunoscută la nivel național. Programul va fi completat cu o serie de seminarii, workshop-uri și evenimente de  informare care au ca scop îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul DELGAZ GRID prin dezvoltarea și implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajați la locul de muncă; dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici; dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă; elaborarea unor planuri de învățare și dezvoltare în carieră cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.918.865,56 lei, din care 50% reprezintă finanțare nerambursabilă.